As pegadas da actividade conserveira na vila de Marín

A unión de xornalistas de Pontevedra

Descanso dominical dos xornalistas “La Hoja del Lunes”

E chegou a luz…

Unha viaxe a realidade social dos pequenos municipios na posguerra

Para achegarnos a realidade económica e social da posguerra na provincia o Arquivo da Deputación conta coa documentación da Xunta Provincial de Ordenación Económico-Social

Unha ollada ao agro galego a través dun organismo do réxime franquista

O Arquivo da Deputación custodia o fondo da Casa de Porto-Briallos

O traballo dende o domicilio implántase con éxito e eficacia no Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación

Peche temporal do servizo presencial. Continúanos no incremento progresivo da información "on line"


Atopará nesta páxina abundante información, que esperamos lle sexa útil. En todo caso, é o resultado de moitas actuacións, de moitas persoas, nun decidido esforzo de conservación, tratamento e difusión do noso patrimonio cultural, especialmente o bibliográfico e documental. Boa viaxe.

BIBLIOTECA

Avanzada

CARTOTECA

Avanzada

EDITORIAL

Avanzada

HEMEROTECA

Avanzada

FONDOS SONOROS

Avanzada

* Pontevedra. Revista de estudios provinciais

* Pontenova. Revista de novos investigadores

A Conversa Expansiva. VII Obradoiro Internacional de Tradución Poética en San Simón

Deputación de Pontevedra, 2019
ISBN: 978-84-8457-489-7
127 p.
13 x 20 cm.
PVP 10 €