[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
XOVES, 18 DE XULLO DE 2019
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Taboleiro de anuncios » Subvencións, axudas, bolsas...
Páxina Principal
Taboleiro de anuncios
Boletín Oficial da Provincia
Emprego Público
Subvencións, axudas, bolsas...
Perfil do contratante
Cursos
Extractos do Pleno
Extractos da
Xunta de Goberno
Decretos Presidenciais
Notas de Prensa
Axenda

Páxina [1] 2 3 4 5 6 7 8
SUBVENCIÓNS, AXUDAS, BOLSAS... 

Deputación de Pontevedra

Subvencións

Subvencións concedidas

De conformidade co establecido no artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e na Base 25, punto 16, do Orzamento Provincial para o ano 2006, publícase, o resumo das subvencións concedidas por cada servizo no terceiro trimestre, coa información que de seguido se detalla:

Servizo Partida Programa Finalidade Importe total
Servizo de Agricultura 06/711.711.489.01 Colaboración coa Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (ANFANCO) Estudo do aporte de vitaminas a través da inxestión de pratos preparados a basede produtos de pesca e acuicultura 15.000,00 €
Servizo de Agricultura 06/711.711.479.01 Xornadas de formación “desenvolvemento da área de comercialización nas confrarías de pescadores” Realización xornadas 15.000,00 €
Servizo de Agricultura 06/711.711.479.01 e 06/711.711.779.02 Axuda a Confederación Provincial de Confrarías de Pescadores para a creación de servizo mancomunado de de prevención de riscos laborais Creacion de servizo de prevención de Riscos Laborais 90.000,00 €
Servizo de Agricultura 06/711.711.489.01 Axuda a colexios da provincia para a adquisición de plantas Adquisición plantas 1.620,00 €
Servizo de Acción Social 06/313.313.480.02 Subv. a Asociacións de Mulleres sen fins de lucro Realización de cursos 222.000,00 €
Servizo de Acción Social 06/313.313.480.02 Colaboración co grupo de estudos condición muller “Alecrín” Atención específica mocidade en materia de sexualidade 24.000,00 €
Servizo de Acción Social06/313.313.450.03 Colaboración co Colegio Santiago Apostol Buenos Aires Gastos mantemento 6.000,00 €
Servizo de Acción Social 06/313.313.480.05 Subv. sen regular para actividades Realización de actividades 6.000,00 €
Servizo de Acción Social 06/313.313.789.00 Subv. sen regular para inversión Material de oficina Clube xuvilados e Pensionistas 979,70 €
Servizo de Acción Social 06/313.313.480.02 Axudas a Asociacións Servicios Sociais Especializados Realización de actividades, programas, xornadas, etc. 92.686,00 €
Servizo de Acción Social 06/313.313.480.02 Colaboración Asociaciación Familiares enfermos Alzheimer AFAGA 20.000,00 €
Servizo de Acción Social 06/313.313.480.02 Colaboración Asociaciación Familiares Social enfermos Alzheimer AFAMO 20.000,00 €
Servizo de Acción Social 06/313.313.480.02 Colaboración Asociaciación Familiares enfermos Alzheimer AFAPO 20.000,00 €
Servizo de Acción Social 06/313.313.780.01 Axudas para arranxo de vivenda 275.652,85 €
Servizo de Cultura e Deportes 06/451.451.489.05 Actividades Culturais Xerais 325.892,00 €
Servizo de Cultura e Deportes 06/451.451.789.00 Equipamento 7.000,00 €
Servizo de Cultura e Deportes 06/451.451.622.10 Feiras e exposcións 9.000,00 €
Servizo de Cultura e Deportes06/451.463.489.10 Participación cidadá 39.996,00 €
Servizo de Cultura e Deportes 06/451.452.489.04 Actividades deportivas 99.992,00 €
Servizo de Cultura e Deportes 06/451.452.789.00 Equipamento deportivo 199.919,00 €
Servizo de Cultura e Deportes 06/451.452.789.04 Infraestructuras deportivas 99.994,00 €
Servizo de Cultura e Deportes 06/451.452.489.20 Deporte competición federado (categoría nacional) 721.000,00 €
Servizo de Cultura e Deportes 06/451.452.489.20 Deporte competición federado (categoría náuticos 179.000,00 €


O detalle individual publicarase no taboleiro de anuncios da Deputación (Pazo Provincial) e na páxina web. www.depontevedra.es da Deputación.

Pontevedra, 17 de outubro de 2006.
O PRESIDENTE
ilexible
O SECRETARIO
ilexible

Boletín Oficial da Provincia, data 26/10/06, número 208, páxina 5, anuncio 2006009682.

Páxina Seguinte Páxina [1] 2 3 4 5 6 7 8

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 17/11/2006 09:09
Copyright © 2002-2019, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/