[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
VENRES, 27 DE NOVEMBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010
1º semestre 2010
2º semestre 2009

Páxina 1 2 [3] 4 5 6 7
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

Deputación de Pontevedra

Contratación laboral para a formación de 24 alumnos para o Proxecto MOBILIA

Bases xerais | Bases soldarores
Bases carpinteiros | Modelo de solicitude
Listado provisional admitidos

12 ALUMNOS PARA O MÓDULO DE CARPINTERÍA DE MADEIRA

1.— CARÁCTERÍSTICAS

  • DENOMINACIÓN: convócanse 12 postos de alumnos para o módulo de carpintería de madeira, vinculados ó proxecto MOBILIA, baixo a modalidade contractual laboral “para a formación”.
  • RETRIBUCIÓNS: a retribución mensual bruta de cada posto de traballo, equiparado a un posto base grupo E, nivel 13, de conformidade co establecido no I Convenio colectivo para persoal laboral da Deputación será de 1.292,81 €.

2.— CONDICIÓNS DOS ASPIRANTES
Os aspirantes deberán reunir as condicións xerais sinaladas na base terceira das bases xerais.

ENTREVISTA PERSOAL
O tribunal formulará cantas preguntas considere oportunas sobre aspectos relacionados co desempeño dos postos obxecto destas contratacións a fin de determinar a súa idoneidade e na que os aspirantes poderán facer a súa exposición curricular. Será valorada entre cero (0,00) e cinco (5,00) puntos.

Pontevedra, 5 de xuño de 2008
O SECRETARIO
Carlos Cuadrado Romay

Boletín Oficial da Provincia, data 13/06/08, número 114, páxina 24, anuncio 2008006213.

Páxina Seguinte Páxina 1 2 [3] 4 5 6 7

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 10/07/2008 12:02
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/