DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

deputación de pontevedra

Contratación interina informático-programador

Bases xerais | Instancia | Lista de admitidos
Cualificacións 1º exercicio
Puntuación fase concurso | Cualificacións 2º exercicio

Cualificacións 2º exercicioNOME E APELIDOSCUALIFICACIÓNS
VILAS GARCÍA, Manuel9


Por consiguiente a puntuación total dos exercicios máis o concurso é de 17,90 puntos.

Á vista do cal o tribunal acordou por unanimidade declarar aprobado ó aspirante D. Manuel Vilas García, elevando a proposta ó Ilmo. Sr. Presidente para o seu nomeamento, con carácter interino, como informático-programador.

Pontevedra, 14 de marzo de 2006
O SECRETARIO


Copyright © 2002-2019, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/