DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Ordenanza reguladora polos servicios que se prestan ou as actividades que se realizan no Castelo de Soutomaior

Anexo I

CONCEPTOS

A. VISITAS
A.1. Por Persoa 1,35 €
A.2. Grupos de máis de 10 persoas, por cada persoa 0,70 €

B. CESIÓN DE LOCAIS, INSTALACIÓNS E OUTRO MATERIAL
B.1. Cesión temporal das salas de conferencias, reunións e demais dependencias para actos, asembleas, cursos, etc., non patrocinados pola Deputación, calquera que sexa o número de asistentes; esixirase, por cada día 600,00 €
B.2. O mesmo do apartado anterior, pero con achega de material (proxector, diapositivas, etc..), por cada día 700,00 €Sobre estas tarifas aplicarase, no seu caso, o IVE correspondente. O acordo inicial de aprobación destas modificacións adquiriu carácter definitivo o día 7 de decembro de 2002. Estas modificacións entrarán en vigor e aplicaranse a partir do día 1 de xaneiro de 2003. Estas modificacións entrarán en vigor e aplicaranse a partir do día ó da súa publicación no BOP.


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/