DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Publicacións oficiais

As publicacións oficiais dispoñibles competen pola súa incidencia ao ámbito provincial. Neste caso afecta estrictamente á provincia o Boletín Oficial da Provincia, disponible neste enlace dende o ano 2000. e do que se conservan unha boa parte en soporte papel na propia hemeroteca, así como a colección completa dende 1834, tanto microfilmada como dixitalizada, a disposición dos usuarios.

Para a consulta dos Boletíns Oficiais da Provincia (BOPPO) anteriores ao ano 2000, namentres non se habilita a posibilidade de visualización "on line" para toda a colección, farase

*mediante consulta directa nas propias dependencias da Biblioteca da Deputación (rúa Padre Amoedo,1 – 36002 (Pontevedra)

*mediante consulta telefónica: Tfno: 986 804 100; 886 201 000; Fax: 886 201 180

*mediante correo electrónico

Os principais enlaces para a consulta doutras publicacións oficiais de interese serían:

Diario Oficial da Xunta de Galicia,

Gaceta de Madrid, continuada no Boletín Oficial do Estado

Diario Oficial da Unión Europea,


Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/