DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO PARA O ANO 2003

A oferta de emprego público para o año 2003 aprobouse por Resolución Presidencial de data 3 de febreiro do 2003, figurando o número de prazas no Anexo que a continuación se publica.

Tódalas prazas ofertadas serán obxecto de provisión mediante convocatoria pública que, coas súas correspondentes bases e programas, se publicarán no Boletín Oficial da provincia, e os seus anuncios en extracto de ditas convocatorias no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado.

A N E X O

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2003

  • Provincia: Pontevedra
  • Corporación: Deputación Provincial de Pontevedra
  • Número de código territorial: 36/000

FUNCIONARIOS DE CARREIRA

GRUPO: ART. 25
LEI 30/84
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN NÚMERO
VACANTES
ATécnico de Admón. XeralEscala de Admón. Xeral,
Subescala Técnica, Clase Técnico
2
BTécnico de XestiónEscala de Admón. Xeral,
Subescala de Xestión
1
DAuxiliar de Admón. XeralEscala de Admón. Xeral,
Subescala Auxiliar, Clase Auxiliar
2
ESubalternoEscala de Admón. Xeral,
Subescala Subaltema, Clase
Subalternos
3
ATécnico Superior de Escala
de Admón. Especial
Admón. Especial,
Subescala Técnica, Clase Técnico
Superior
1
BTécnico Medio Prevención
de Riscos
Escala de Admón. Especial,
Subescala Técnica, Clase Técnico
Medio
1
BTécnico Medio Admón.
Especial
Escala de Admón. Especial,
Subescala Técnica, Clase Técnico
Medio
1
BEnxeñeiro TécnicoEscala de Admón. Especial,
Subescala Técnica, Clase Técnico
Medio
1
CTécnico Auxiliar
Prevención de Riscos
Escala de Admón. Especial,
Subescala Técnica, Clase Técnico
Auxiliar
1
CInformático ProgramadorEscala de Admón. Especial,
Subescala Técnica, Clase Técnico
Auxiliar
1
CTécnico Auxiliar Rama
Química
Escala de Admón. Especial,
Subescala Técnica, Clase Técnico
1
DEncargado CamiñeiroEscala de Admón. Especial,
Subescala Servicios Especiais,
Clase Persoal de Oficios
2
DOficial de AlmacénEscala de Admón. Especial,
Subescala Servicios Especiais,
Clase Persoal de Oficios
1
DOficial ConductorEscala de Admón. Especial,
Subescala Servicios Especiais,
Clase Persoal de Oficios
1
DOperario EspecialistaEscala de Admón. Especial,
Subescala Servicios Especiais,
Clase Persoal de Oficios
4


Pontevedra, 3 de febreiro de 2003.—O PRESIDENTE,
Manuel Abeledo López
O SECRETARIO,
Rogelio Nicieza de la Cerra

Publicado no Boletín Oficial da Provincia o 14/02/03, número 31, páxina 39, anuncio 2003000986.


Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/