DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Comisión Informativa de Desenvolvemento Agrogandeiro

Presidente efectivo: D. Arturo Grandal Vaqueiro
Vicepresidente efectivo
Vocais
D. Pablo Baquero Álvarez
D. José María Bello Maneiro
D. José Crespo Iglesias
Dna. Begoña Estévez Bernárdez
D. Arturo Grandal Vaqueiro
D. Fernando Guitián Guitián
Dna. Marta Iglesias Bueno
Dna. María Pilar Ramallo Vázquez
D. Severino Reguera Varela
D. José Nelson Santos Argibay
Dna. María Isaura Abelairas Rodríguez
D. José Antonio Cacabelos Rico
D. Eduardo José Reguera Ocampo
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
Dna. Ornela Fernández Salgado
D. José Luis Pérez Estévez
Dna. Iolanda Veloso RíosCopyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/