DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Deptuación de Pontevedra

Plan agrupado de formación continua para o ano 2007
periodo setembro-decembro

Bases | Zona Pontevedra | Persoal Deputación | Zona Salnés
Zona Sur | On line | Semipresenciais
Academia galega de Seguridade Pública
Accións formativas INAP | Formulario de solicitude

CURSO INAP

DENOMINACIÓN DO CURSOHORAS LUGARDATAS
O exercicio da función pública e as súas relacións coa
sociedade a través dos medios
25Pontevedra24-27/nov.
As cartas de servizos e a calidade na Administración local25Pontevedra22-25/out.
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/