DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Ordenanza reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial de dominio público provincial

CONCEPTOS TARIFAS


A. APROVEITAMENTOS DE PARTICULARES, LIQUIDACIÓN ANUAL, POR CADA APROVEITAMENTO
A.1. Mínimo 6,70 €
A.2. Metro lineal 0,60 €
A.3. Metro cadrado 0,90 €
A.4. Máximo 22,25 €

B. APROVEITAMENTOS DE AGRUPACIÓNS OU ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS OU SIMILARES, POR CADA UN
B.1. Mínimo 10,00 €
B.2. Metro lineal 0,90 €
B.3. Metro cadrado 1,15 €
B.4. Máximo 33,40 €

C. APROVEITAMENTOS DE PERSOAS XURÍDICAS, POR CADA UN
C.1. Mínimo 17,00 €
C.2. Metro lineal 1,45 €
C.3. Metro cadrado ou fracción 1,80 €
C.4. Máximo 142,00 €

Sobre estas tarifas aplicarase, no seu caso, o IVE correspondente


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/