DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Deputación de Pontevedra

Contratación laboral para a formación de 24 alumnos para o Proxecto MOBILIA

Bases xerais | Bases soldarores
Bases carpinteiros | Modelo de solicitude
Listado provisional admitidos

12 ALUMNOS PARA O MÓDULO DE SOLDADURA

1.— CARÁCTERÍSTICAS

  • DENOMINACIÓN: convócanse 12 postos de alumnos para o módulo de soldadura, vinculados ó proxecto MOBILIA, baixo a modalidade contractual laboral “para a formación”.
  • RETRIBUCIÓNS: a retribución mensual bruta de cada posto de traballo, equiparado a un posto base grupo E, nivel 13, de conformidade co establecido no I Convenio colectivo para persoal laboral da Deputación será de 1.292,81 €

2.— CONDICIÓNS DOS ASPIRANTES
Os aspirantes deberán reunir as condicións xerais sinaladas na base terceira das bases xerais.

ENTREVISTA PERSOAL
O tribunal formulará cantas preguntas considere oportunas sobre aspectos relacionados co desempeño dos postos obxecto destas contratacións a fin de determinar a súa idoneidade e na que os aspirantes poderán facer a súa exposición curricular. Será valorada entre cero (0,00) e cinco (5,00) puntos.

Pontevedra, 5 de xuño de 2008
O SECRETARIO
Carlos Cuadrado Romay

Boletín Oficial da Provincia, data 13/06/08, número 114, páxina 24, anuncio 2008006213.

Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/