DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

deputación de pontevedra

Contratación laboral dun operario condutor tractorista con destino ó Parque Central de Maquinaria

Bases xerais | Modelo de instancia | Ampliación do prazo
proceso selectivo

proceso selectivo

Relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado para a contratación laboral eventual por circunstancias da produción dun operario condutor tractorista.

APELIDOS E NOME PUNTUACIÓNS
PORTAS ÁLVAREZ, Enrique 7,00


En consecuencia, vistas as puntuacións outorgadas no proceso selectivo e de acordo co establecido nas bases da convocatoria, o Tribunal seleccionador propón ó Ilmo. Sr. Presidente da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra a contratación laboral eventual por circunstancias da produción de D. Enrique Portas Álvarez como operario condutor tractorista.

Pontevedra, 27 de agosto de 2008
O SECRETARIO DO TRIBUNAL
Gabriel Rodríguez Alonso


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/