DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

deputación de pontevedra

Lista provisional de admitidos e excluídos para cubrir un posto de traballo laboral fixo de administrativo adscrito ó servizo de cultura e deportes no marco do plan de consolidación de emprego temporal 2009

lista provisional

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL

PROCESOS SELECTIVOS.- Lista provisional de admitidos e excluídos para cubrir un posto de traballo laboral fixo de administrativo adscrito ó servizo de cultura e deportes da Deputación Provincial no marco do plan de consolidación de emprego temporal 2009.

A Presidencia, no uso das facultades que lle confire a normativa local vixente, ditou a seguinte RESOLUCIÓN:
No Boletín Oficial da Provincia (BOP) nº 54, de data 20 de marzo de 2009, publicouse a convocatoria e bases para cubrir un posto de traballo laboral fixo de administrativo adscrito ó servizo de cultura e deportes da Deputación Provincial no marco do proceso de consolidación de emprego temporal. De conformidade co disposto na base sexta da convocatoria, RESOLVO aproba-la lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos no referido proceso selectivo, que figura como Anexo I desta Resolución, debendo publicarse a mesma no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Pazo Provincial.”

1 POSTO DE TRABALLO LABORAL FIXO DE ADMINISTRATIVO (grupo C)
ASPIRANTES ADMITIDOS
APELIDOSNOME
COVELO CARTELLEJose María Eduardo
ASPIRANTES EXCLUÍDOSNingún

Pontevedra, 16 de Abril de 2009
O Presidente
Rafael Louzán Abal
O Secretario
Carlos Cuadrado Romay

Boletín Oficial da Provincia, data 21-04-2009, número 74, páxina 32, anuncio 2009004096.

Copyright © 2002-2019, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/