DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Deputación de Pontevedra

Plan agrupado de formación continua para o ano 2009
2º semestre

Bases | Persoal Deputación | Zona Pontevedra | Zona do Salnés | Zona Sur Semipresenciais | Academia Galega de Seguridade Pública | Cursos do INAP
Cursos de Especialización | Modelo de solicitude | Modelo de declaración

Elaboración de documentos administrativos

  • Obxectivos: Redactar documentos administrativos aplicando o proceso de composición de textos. Presentar a información de forma lóxica, de acordo coas necesidades de cada documento. Estruturar os documentos administrativos para conseguir a máxima eficacia comunicativa. Apreciar a importancia de redactar os documentos administrativos de forma clara e entendible.
  • Programa: As características da linguaxe administrativo. O proceso de composición dos documentos administrativos. A estrutura e redacción dos textos. Os problemas lingüísticos máis destacados. A presentación da información.
  • Metodoloxía: Teórico.
  • Modalidade: Presencial.
  • Perfil de asistentes: Persoal da Administración Local.
  • Horas lectivas: 20.
  • Máximo de alumnos: 25.
  • Lugar e data: Mondariz Balneario. Do 5 ó 13 de outubro de 2009.
  • Horario: De tarde.
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/