DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Deputación de Pontevedra

Plan agrupado de formación continua para o ano 2009
2º semestre

Bases | Persoal Deputación | Zona Pontevedra | Zona do Salnés | Zona Sur Semipresenciais | Academia Galega de Seguridade Pública | Cursos do INAP
Cursos de Especialización | Modelo de solicitude | Modelo de declaración

As subvencións públicas e as corporacións locais

  • Obxectivos: Estudo e análise das subvencións no ámbito das Corporacións Locais.
  • Programa: Principios. Requisitos. Beneficiarios e entidades colaboradoras. Procedementos de concesión, xestión orzamentaria e xustificación. Fiscalización interna e control externo. Aspectos prácticos: elaboración de bases reguladoras dunha convocatoria pública dun convenio.
  • Metodoloxía: Teórico.
  • Modalidade: Presencial.
  • Horas lectivas: 30.
  • Máximo de alumnos: 25.
  • Lugar e data. Pontevedra. Do 2 ó 6 de novembro de 2009.
  • Horario: Sen determinar.
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/