DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Deputación de Pontevedra

Oferta de emprego para o ano 2010

Anuncio

A oferta de emprego público para o ano 2010 aprobouse por Resolución Presidencial de data 3 de febreiro do 2010, e comprende o número total de prazas e postos de traballo que figuran no anexo que a continuación se publica. Tódalas prazas e postos ofertados serán obxecto de provisión mediante convocatoria pública que, coas súas correspondentes bases e programas, se publicarán no Boletín Oficial da Provincia, e os seus anuncios en extracto de ditas convocatorias no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado.

FUNCIONARIOS DE CARREIRA
GR. DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN NÚMERO
VACANTES
SISTEMA
A2 Técnico medio administración persoal Escala de admón. especial,subescala técnica, clase técnico medio1 Concurso-oposición libre
C1 Administrativo admón xeral Escala de admón. general, subescala administrativa 2 Concurso-oposición promoción interna
C1 Administrativo de admón xeral Escala de admón. general,subescala administrativa1 Concurso-oposición libre
C1 Técnico auxiliar recursos humanos Escala de admón. especial, subescala técnica, clase auxiliar 1 Concurso-oposición libre
C1 Técnico auxiliar fiscalización Escala de admón. especial, subescala técnica, clase auxiliar 1 Concurso-oposición libre
C2 Auxiliar admón xeral Escala de admón. general,subescala auxiliar4 Concurso-oposición libre
C2 Auxiliar admón xeral Escala de admón. general, subescala auxiliar1 Concurso-oposición reservada a discapacitados
C1Encargado de cociña Escala de admón especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios1 Concurso oposición libre
C2 Auxiliar informático Escala de admón. general, subescala auxiliar1 Concurso-oposición

PERSOAL LABORAL FIXO
GRUPO DENOMINACIÓN NÚMERO
DE POSTOS
SISTEMA
C1 Encargado de mantemento de instalación e escolas deportivas 1 Concurso-oposición libre

Pontevedra, 3 de febreiro do 2010
O PRESIDENTE
Rafael Louzán Abal
O SECRETARIO
Carlos Cuadrado Romay

Boletín Oficial da Provincia, data 18-02-2010, número 33, páxina 5, anuncio 2010001790.

Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/