DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Deputación de Pontevedra

Subvencións concedidas 2010. 1º trimestre

Anuncio

De conformidade co establecido no artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e na Base 25, punto 16, do Orzamento Provincial para o ano 2010, publícase, o resumo das subvencións concedidas por cada servizo no primeiro trimestre, coa información que de seguido se detalla:

Servizo PartidaProgramaFinalidadeImporte total concedido
Acción Social10/230.231.480.05Atencións benéficas asistenciais, actividades de Acción SocialAsoc. Aída (Vigo) Convenio Programa Atención Integral Inmigrante Africano20.000,00
Acción Social10/230.231.480.05Atencións benéficas asistenciais, actividades de Acción SocialAsoc. Solidaria San Roque (Salvaterra) Envío ayuda humanitaria a Ucrania4.000,00
Acción Social10/230.231.480.05Atencións benéficas asistenciais, actividades de Acción SocialAsoc. Afaga (Vigo) Gastos gala benéfica1.800,00
Acción Social10/230.231.480.05Atencións benéficas asistenciais, actividades de Acción SocialMinisterio Parroquial San Bartolomé (Pontevedra) Peregruinación300,00
Acción Social10/230.231.480.05Atencións benéficas asistenciais, actividades de Acción SocialAsoc. Hoy por Mañana (Vigo) Proyecto Voluntariado responsable2.000,00
Acción Social10/230.231.480.05Atencións benéficas asistenciais, actividades de Acción SocialSociedade Galega Obstetricia e Xinecoloxia (Santiago) Impresión comunicacións congreso2.000,00
Acción Social10/230.231.789.00Outras Transferencias, a Familias e institucións sen fins de lucroFund. As Samaritanas (A Guarda). Convenio Construcción Muro de Peche10.000,00
Acción Social10/230.231.789.00Outras Transferencias, a Familias e institucións sen fins de lucroGuardería Santo Tomé de Freijeiro (Vigo). Convenio acondicionamento gardería15.000,00
Acción Social10/230.232.227.07Outras Transferencias, a Familias e institucións sen fins de lucroPrograma Saúde e Benestar136.240,00
Acción Social10/230.232.227.07Outras Transferencias, a Familias e institucións sen fins de lucroPrograma Camiña con Nós32.115,00
Acción Social10/230.233.480.02Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciaisAsociación Galega de Xogadores de Azar (Vigo) Convenio para a realización de actividades asistenciais3.000,00
Acción Social10/230.233.480.02Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciaisCongregación Siervas de la Pasión (Vigo) Convenio mantemento Fogar Santa Isabel30.000,00
Acción Social10/230.233.480.02Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciaisRede M.M. contra o Maltrato (Vigo) Convenio programa camiño ó bo trato6.000,00
Acción Social10/230.233.480.02Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciaisMedicos del Mundo (Santiago de Compostela) Convenio atención sociosanitario mulleres en risco de exclusión6.000,00
Acción Social10/230.233.480.02Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciaisFederación Mulleres Rurais a Peregrina (Ponteareas) Convenio actuacións sociais educativas e culturais15.000,00
Acción Social10/230.233.480.02Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciaisAsoc. de Axuda á Vida (Vigo) Convenio proxecto “Creando Vida”3.000,00
Acción Social10/230.233.480.02Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciaisProxecto Home Galicia (Santiago de Compostela) Convenio programa terapéutico educativo32.000,00
Acción Social10/230.233.480.02Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciaisAsoc. Contra o Cáncer (Pontevedra) Convenio para mantemento da unidade móvil de coidados paliativos26.000,00
Acción Social10/230.233.480.02Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciaisCruz Vermella (Pontevedra) Convenio Sen Violencia Convivencia32.000,00
Acción Social10/230.233.480.02Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciaisCáritas Interparroquial Arousa (Vilagarcía) Convenio proxecto Estamos Contigo18.500,00
Acción Social10/230.233.480.02Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciaisDown Vigo. Convenio para proxecto Escola de Vida-Proxecto Amigo e Vivenda Compartida15.000,00
Acción Social10/230.233.480.02Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciaisDown Pontevedra Xuntos. Convenio proxecto “Estimulación da linguaxe Oral”15.000,00
Acción Social10/230.233.480.02Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciaisAsociación de dano cerebral Alento-Vigo. Convenio Proxecto “Colega”10.000,00
Acción Social10/230.233.480.02Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciaisCruz Vermella (Pontevedra). Convenio Respiro Hospitalario18.000,00
Cooperación10/942.942.652.45Subvencións con cargo ó PID/09-11Subvencións á relación de concellos que empeza por Agolada e termina en Vilanova40.455.852,08
Cultura10/330.334.489.05Actividades culturais xeraisAsoc. San Martiño de O Grove. Concerto benéfico música por Haití2.000,00
Cultura10/330.334.489.05Actividades culturais xeraisClub de Leones de Vilagarcía de Arousa. Espectáculo escenográfio galego: teatro, música e danza1.000,00
Cultura10/330.334.489.05Actividades culturais xeraisAsoc. MMRR As Aceñas de Baión. Acto cultural navideño1.000,00
Servizo de Desenvolvemento Local e Fondos Comunitarios.- Área de Comercio10/241.431.489.00.2009Subvenciones de concesión directa con carácter excepcionalAsociación de promotores e empresarios da construcción de Cangas para a realiación do Salón Inmobiliario1.348,20
Servizo de Desenvolvemento Local e Fondos Comunitarios.- Área de Comercio10/241.431.489.00.2009Subvenciones de concesión directa con carácter excepcionalAsociación Centro Comercial Estrela de Marín para a realización da I Edición do Salón de Vodas "Cásate con Nós"3.651,80
Servizo de Desenvolvemento Local e Fondos Comunitarios.- Área de Comercio10/241.431.489.00.2009Subvenciones de concesión directa con carácter excepcionalAsociación de comerciantes e hoteleiros de Gondomar para a I Edición da Festa da Anguriña5.000,00
Servizo de Desenvolvemento Local e Fondos Comunitarios.- Área de Comercio10/241.431.489.00.2009Subvenciones de concesión directa con carácter excepcionalConsorcio do Salnés para a realización da Campaña anual "Qué traballe Rita"10.000,00
Deportes10/340.341.489.02Transferencias a familia e institucións sen fins de lucro (por convenio e outros)Club de remo Vila de Cangas2.000,00
Deportes10/340.341.489.02Transferencias a familia e institucións sen fins de lucro (por convenio e outros)Club ciclista Ponteareas2.500,00
Deportes10/340.341.489.02Transferencias a familia e institucións sen fins de lucro (por convenio e outros)Fundación Nino Mirón Pontevedra C.F.180.000,00
Deportes10/340.341.489.02Transferencias a familia e institucións sen fins de lucro (por convenio e outros)Agrup. Centros Dep. e Cult. do Concello de Vigo3.000,00
Deportes10/340.341.489.02Transferencias a familia e institucións sen fins de lucro (por convenio e outros)Unión Balonmán Lavadores3.000,00
Deportes10/340.341.489.02Transferencias a familia e institucións sen fins de lucro (por convenio e outros)Sociedade Deportiva Navia3.000,00

O detalle individual publicarase no taboleiro de anuncios da Deputación (Pazo Provincial) e na páxina web. www.depontevedra.es da Deputación.

Pontevedra, 22 de xaneiro de 2010
O Presidente
O Secretario

Boletín Oficial da Provincia, data 19/04/10, número 72, páxina 3, anuncio 2010004060.

Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/