DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Centro de Vacacións
da Lanzada. Solicitudes

Os alumnos externos e internos da Cidade Infantil "Príncipe Felipe" teñen prioridade con respecto ós demais para realizaren as súas solicitudes.

Poden tamén utilizar as instalacións:

  • Grupos de mozos e adultos pertencentes ós concellos da provincia de Pontevedra
  • Grupos de institucións das deputacións galegas
  • Grupos das restantes provincias españolas
  • Asociacións xuvenís ou entidades que lle prestan servizos á xuventude, centros educativos estatais e particulares, localizados preferentemente na provincia de Pontevedra, Galicia e demais comunidades españolas, así como grupos estranxeiros
  • Clubs, federacións, asociacións, etc.

Dentro de cada grupo de solicitudes daráselles preferencia a aquelas que soliciten un maior número de prazas ou por rigorosa orde de presentación.

As solicitudes dirixiranse por escrito ó Ilmo. Sr. Presidente da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra ou á directora de Xestión do Centro de Vacacións da Lanzada.

As taxas publícanse cada ano no Boletín Oficial da Provincia.


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/