DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Deputación de Pontevedra

Oferta de emprego público
Ano 2011

Anuncio

A oferta de emprego público para o ano 2011 aprobouse por Resolución Presidencial de data 21 de febreiro do 2011, e comprende o número total de prazas e postos de traballo que figuran no anexo que a continuación se publica. Tódalas prazas e postos ofertados serán obxecto de provisión mediante convocatoria pública que, coas súas correspondentes bases e programas, se publicarán no Boletín Oficial da Provincia, e os seus anuncios en extracto de ditas convocatorias no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado.

FUNCIONARIOS DE CARREIRA
GR. DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN NÚMERO
VACANTES
SISTEMA
A1 Técnico de admón. xeral Escala de admón. xeral, subescala técnica 1 Oposición libre reservados a discapacitados
A1 Técnico de estatística Escala de admón. especial, subescala técnica, clase técnico superior 1 Concurso-oposición promoción interna
A1 Técnico de xestión de Persoal Escala de admón. especial, subescala técnica, clase técnico superior 1 Concurso-oposición promoción interna
A2 Enxeñeiro técnico agrónomo Escala de admón. especial, subescala técnica, clase técnico medio 1 Concurso-oposición libre
A2 Enxeñeiro técnico informático de xestión Escala de admón. especial, subescala técnica, clase técnico medio 1 Concurso-oposición libre
C1 Corrector de pruebas Escala de admón. especial, subescala servizos especiais 1 Concurso-oposición libre
C2 Auxiliar admón xeral Escala de admón. xeral, subescala auxiliar 2 Concurso-oposición libre
C2 Auxiliar servizos contenciosos Escala de admón. especial, subescala servizos especiais 1 Concurso-oposición libre
C2 Auxiliar de prevención Escala de admón. especial, subescala servizos especiais 1 Concurso-oposición libre
C2 Oficial de viveiros e tratamentos fitosanitarios Escala de admón especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios 1 Concurso oposición promoción interna
C2Oficial agrícola Escala de admón. especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios 1 Concurso oposición promoción interna

Pontevedra, a 21 de febreiro do 2011
O PRESIDENTE
Rafael Louzán Abal
O SECRETARIO
Carlos Cuadrado Romay

Boletín Oficial da Provincia, data 28/02/11, número 40, páxina 16, anuncio 2011001905.

Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/