DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Ficha técnica

 • Localización
  Enderezo:Praza da Fonte, 2
  Código Postal:36530
  Localidade:Rodeiro
  Teléfono:986 790 009
  Fax:986 790 195
 • Cargos e persoal
  Xuíz de Paz:Primo Celso Hermida Conde
  Secretario:Francisco Javier Lamazares García
 • Local
  Situación:Casa de oficios. Primeira planta
  Superficie total do Xulgado:150 m2
  Superficie local arquivo:20 m2
  Metros lineais estantes:30 metros


 • Fondo documental
  METROS LINEAISNÚMERO TOTALDATAS EXTREMAS
  LIBROS DE REXISTRO
  Libros de rexistro de nacementos4751871-1991
  Libros de rexistro de matrimonios1,3381872-1996
  Libros de rexistro de defuncións3571871-1988
  Libros de rexistro de cidadanía11971-1924

  UNIDADES DE INSTALACIÓN
  Rexistro civil8611871-2002
  Xulgado10861862-2002

  TOTAL18155
 • Proceso de Organización
  Data: 2002

  Servicio Técnico do Patrimonio Documental:
  Miguel Pereira Figueroa
  José Luis Castro Carpintero
  Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo

  Traballos de organización:
  Eva González Rodríguez
  Álvaro Rodríguez Cid

Publicacións

Inventario do patrimonio documental. Xulgados de Paz (II). N-V
Col. "Patrimono Documental da Provincia de Pontevedra", nº 58
D.L. PO-328/04
ISBN: 84-8457-198-X (Tomo II)
ISBN: 84-8457-199-8 (Obra Completa)


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/