DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Presentación

En aplicación da LPRL 31/1995 de 8 de novembro, a Deputación constitúe en abril de 2002 o Servizo de Prevención de Riscos Laborais (por tratarse dunha empresa que conta con máis de 500 traballadores).

Este Servizo, situado no pazo provincial, constitúe unha unidade organizativa específica integrada por:

  • 1 xefa de Servizo, coas especialidades de Medicina do Traballo, Hixiene Industrial e Seguridade no Traballo (Grupo A1)
  • 3 técnicos medios, coas especialidades en Prevención de Riscos Laborais de Seguridade no Traballo, Ergonomía e Hixiene Industrial (Grupo A2)
  • 1 administrativo, con coñecemento a nivel básico en Prevención de Riscos Laborais (Grupo C1)
  • 1 auxiliar administrativo, con coñecemento a nivel básico en Prevención de Riscos Laborais (Grupo C2)

Copyright © 2002-2018, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/