DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Regulamento (cont.)

Medios materiais

Artigo 18.- O centro situarase no Pazo provincial, onde poderá utilizar as instalacións e servizos de uso xeral existentes, na forma e condicións que estableza o presidente da Corporación.

Artigo 19.- Adscribirase a este o mobiliario, máquinas e material inventariable preciso, que estará en todo momento reflectido nun inventario que constituirá un apéndice do inventario xeral da Deputación Provincial. O seu mantemento e conservación correrá a cargo do orzamento do centro.


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/