DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

ARQUIVO DEPUTACIÓN PROVINCIAL

[Prema (click) para ampliar a imaxe]

 • Acceso
  Acceso libre sen requisitos específicos, agás os derivados da lexislación estatal e autonómica vixente.
  Todos os cidadáns teñen dereito a acceder ós arquivos e rexistros administrativos da Deputación conforme o art. 105 b) da Constitución e demais disposicións vixentes.
  O dereito de acceso a rexistros, arquivos e á información pode limitarse para aqueles documentos que segundo a lexislación conteñen datos ou información que, pola súa consulta pública poidan lesionar os dereitos doutras persoas ou colectivos.

 • Horario
  De luns a venres, de 8´30 a 14´30

 • Enderezo
  Rúa Padre Amoedo, 1
  36002 PONTEVEDRA
  Teléfonos: 986 844 604 - 986 844 363
  Fax: 986 844 604 - 986 844 363
  E-mail: arquivo@depo.es
  Dirección páx. web: arquivos.depontevedra.es

 • Servizos
  • Servizos internos
   • Á propia Deputación, que inclúe a información, en calquera fórmula, ou o préstamo directo de todo documento orixinal.


  • Servizos externos
   • Servizo a outras administracións públicas, mediante consulta, copias e certificacións, daqueles documentos que lles sexan necesarios para o desenvolvemento das súas funcións recoñecidas por lei. Tamén a comunicación dos datos contidos no arquivo que necesiten por motivos históricos, científicos ou culturais.
   • Servizo ós cidadáns, dende a premisa de que inicialmente os cidadáns poden consultar calquera documento, excepto aqueles que conteñan datos de acceso restrinxido pola lei.
    Inicialmente pode consultarse directamente ou obter informes, copias, certificacións e compulsas de todo documento de libre acceso, salvo que se prexudicara de forma sensible a conservación do documento, ou que entorpeza o normal desenvolvemento do servizo.
   • Servizo ós investigadores, co fin de contribuír e fomentar a investigación histórica tanto da provincia de Pontevedra coma das diferentes entidades locais que a forman, estimulando especialmente o uso e consulta dos fondos documentais, sen limite temporal e co uso dos medios de información e reprografía dispoñibles.


  • Difusión cultural, pola que o arquivo, dentro da planificación xeral do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico, procura a difusión e dinamización do patrimonio documental mediante a organización das actividades culturais posibles: xornadas de historia e heráldica, cursos de formación, exposicións, publicacións, visitas...etc.


 • Instalacións e recursos
  Para poder ofrecer os diferentes servizos dispón a arquivo dunha serie de recursos, medios e equipamentos:
  • Sala de lectura para consulta directa dos fondos dotada con:
   • Diferentes instrumentos de descrición, tanto en soporte tradicional -fichas e papel- coma informático.
   • Lector-reproductor de microfilme e microfichas.
   • Reproductor de vídeo
  • Reprografia: reproducción de documentos mediante fotocopia, tanto de papel coma de microformas e microfilmes.
  • Biblioteca auxiliar especializada en arquivística para consulta dos usuarios constituída basicamente por manuais, obras de referencia e instrumentos de descrición e información doutros arquivos.Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/