DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

COLECCIÓNS DOCUMENTAIS MUSEO DE PONTEVEDRA

 • Acceso
  O acceso ós fondos do arquivo do Museo é libre, salvo para os materiais sen catalogar, en mal estado ou suxeitos a condicións especiais establecidas polos seus donantes e depositarios ou pola lexislación vixente. No propio Museo cubrirase unha tarxeta de investigador válida unicamente para a utilización dos fondos propios. A sala de investigadores dispón de 24 postos de consulta.

 • Horario
  Outubro-maio: De luns a venres de 9’15 a 14’00 h. e de 16’15 a 19’00 h.
  Xuño-setembro: De luns a venres de 9’00 a 14’30 h.

 • Enderezo
  Pasantería 2-12
  36002 PONTEVEDRA
  Tfnos.: 986 851 455 / 986 843 238
  Fax: 986840693
  E-mail: arquivo.documental@museo.depontevedra.es
  E-mail: mjfortes@museo.depontevedra.es

 • Servizos
  • Servicio de reprografía. Pódense solicitar reproduccións de materiais, ben por fotocopias ou por fotografía, previa solicitude por escrito e atendendo ás normas internas de reproducciónhistóricos, científicos ou culturais.
  • Biblioteca Auxiliar, especializada en historia, arte e estudios locais
  • Hemeroteca, sobre todo de prensa local e rexional.Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/