DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

deputación de pontevedra

Plan agrupado de formación continua para o ano 2005

Bases | Zona Sur |INAP
Persoal Deputación | Zona Norte |Zona Pontevedra
Zona Salnés | Distancia

Protección de datos persoais para servizos sociais públicos

OBXECTIVOS: Perfeccionar os coñecementos dos asistentes na protección de datos persoais para servizos sociais

PROGRAMA

  • Conceptos xerais
  • Concepto de protección de datos
  • Marco xurídico básico
  • Ámbitos de aplicación
  • Ámbitos de aplicación territorial

METODOLOXÍA: Teórico-práctica

HORAS LECTIVAS: 20

PERFIL ASISTENTES: Persoal da Administración local

MÁX. DE ALUMNOS: 20

Edic. prev.: 1

LUGAR E DATA: Pontevedra. Outubro

Horario: De tarde
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/