DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Ordenanza regulador da taxa por autorización de obras e outros aproveitamentos situados nas zonas contiguas ás estradas provinciais

Anexo I

CONCEPTOS TARIFA NOVA

A. EMISIÓN DE INFORMES
A.1. Informes nas oficinas 15,71 €
A.2. Informes con desprazamento fóra da oficina 39,26 €

B. AUTORIZACIÓN PARA APROVEITAMENTOS DO SOLO
B.1. Aproveitamentos medibles en metros lineais
B.1.1. Por cada aproveitamento 38,49 €
B.1.2. Por cada metro lineal ou fracción 0,38 €
B.1.3. Cota máxima 384,53 €
B.2. Aproveitamentos medibles en metros cadrados
B.2.1. Por cada aproveitamento 76,89 €
B.2.2. Por cada metro cadrado ou fracción 0,38 €
B.2.3. Cota máxima 384,53 €
B.3. Aproveitamentos medibles en metros cúbicos
B.3.1. Explotación en canteiras, areais ou similares
B.3.1.1. Por cada aproveitamento 384,53 €
B.3.1.2. Por cada metro cúbico ou fracción 0,07 €
B.3.1.2. Cota máxima 3.844,96 €
B.3.2. Desmontes e enchidos
B.3.1.1. Por cada aproveitamento 38,49 €
B.3.1.2. Por cada metro cúbico ou fracción 0,38 €
B.3.1.2. Cota máxima 384,53 €

C. APROVEITAMENTOS MEDIBLES POR UNIDADES
C.1. Instalación de transformadores ou similares, por unidade 153,77 €
C.2. Tala de árbores ou similares, por cada unidade 1,16 €
C.3. Instalación de mesas, cadeiras ou similares (por todas as solicitadas) 38,49 €

D. OUTROS APROVEITAMENTOS NON PREVISTOS NESTA TARIFA, COTA ÚNICA 38,49 €Sobre estas tarifas aplicarase, no seu caso, o IVE correspondente.


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/