DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Ordenanza reguladora da taxa pola inserción de anuncios e textos de todo tipo no Boletín Oficial da Provincia

Anexo I

CONCEPTOS TARIFA NOVA

Polos traballos administrativos e técnicos e a inserción no Boletín Oficial da Provincia de calquera anuncio ou escrito esixirase por cada liña de escrito ou oficio en folio normal
(Din A4)
1,45 €
Recargo pola publicación urxente (prazo máximo 6 días), por cada liña de escrito ou oficio en folio normal (Din A4) 100%
Recargo por non remitir os edictos ou anuncios por correo electrónico ou en soporte informático 100%Sobre estas tarifas aplicarase, no seu caso, o IVE correspondente


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/