[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
XOVES, 28 DE XANEIRO DE 2021
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010
1º semestre 2010
2º semestre 2009

Páxina 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

Deputación de Pontevedra

Contratación laboral temporal de diverso persoal con destino ao Organismo Autónomo Museo provincial

Bases | Modelo de solicitude | Resolución listas
Anexo I (Lista de admitidos e excluidos)
Lugar e data das seleccións | Lista definitiva admitidos

Listas definitivas

A Presidencia, no uso das facultades que lle confire a normativa local vixente, ditou a seguinte RESOLUCIÓN:

“Por Resolución de data 3 de xullo de 2008, publicada no taboeiro de anuncios do Pazo Provincial o día 4 de xullo de 2008, fixéronse públicas as listas provisionais de aspirantes admitidos e excluídos ós procesos selectivos convocados no BOP nº 123 de data 26 de xuño de 2008, para a contratación laboral por circunstancias da producción de diverso persoal con destino ó Museo Provincial.

“De conformidade co previsto na Base VI da convocatoria, unha vez examinadas as reclamacións presentadas dentro do prazo establecido, RESOLVO aproba-la lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos, coas seguintes modificacións:

ASPIRANTES INCLUÍDOS:

 • Catro postos auxiliares técnicos de gabinete didáctico:
  1. Álvarez-Ossorio Fernández, Cristina
  2. De Andrés Iglesias, Elena
  3. Díaz Artime, Eloy Ramón
  4. Dios Orozco, María Dunia
  5. López Santos, Iago
 • Dous postos de subalternos:
  1. Dios Orozco, María Dunia
  2. Pérez Lodeiro, Pablo
 • Dous postos de catalogadores de biblioteca:
  1. Álvarez-Ossorio Fernández, Cristina
  2. Viciana García, Alicia

En cumprimento do sinalado na base sexta da convocatoria os dereitos de exame reintegraránselles de oficio ós interesados excluídos da lista de admitidos.

Pontevedra, 9 de xullo de 2008
O PRESIDENTE
O SECRETARIO ACCIDENTAL

Páxina Seguinte Páxina 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 09/07/2008 14:39
Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/