[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 26 DE XANEIRO DE 2021
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Taboleiro de anuncios » Emprego Público
Páxina Principal
Taboleiro de anuncios
Boletín Oficial da Provincia
Emprego Público
Perfil do contratante
Subvencións, axudas, bolsas...
Cursos
Extractos do Pleno
Extractos da
Xunta de Goberno
Decretos Presidenciais
Notas de Prensa
Axenda

Páxina 1 [2] 3 4 5
EMPREGO PÚBLICO 

deputación de pontevedra

Contratación laboral por obra ou servizo determinado de
110 peóns de limpeza ou forestais para o
Plan de conservación e limpeza de espazos naturais 2009

bases | criterios de valoración e tribunais
entrevistas e horarios | Formulario de solicitude
lista provisional de admitidos e excluídos
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
LISTA DE ASPIRANTES SELECCIONADOS

criterios de valoración e tribunais

Listas provisionais de aspirantes admitidos e excluídos, tribunais seleccionadores, lugar en datas da entrevista

A Presidencia, no uso das facultades que lle confire a normativa local vixente, ditou a seguinte RESOLUCIÓN:

No Boletín Oficial da Provincia (BOP) nº 77, de data 24 de abril de 2009, publicouse a convocatoria e bases para a contratación laboral por obra ou servizo determinado de 110 peóns de limpeza ou forestais con cargo ó Plan de Conservación e limpeza de espacios naturais ano 2009.

De conformidade co disposto na base sétima da convocatoria, RESOLVO:

PRIMEIRO.-
Aproba-la lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos nos procesos selectivos obxecto destas contratacións que figuran como Anexo I desta Resolución, con expresión das causas de exclusión, debendo publicarse a mesma no BOP, na páxina web e expoñerse no taboleiro de anuncios da Deputación.

Tanto os candidatos excluídos como os omitidos por non figurar na relación de admitidos, disporán dun prazo de tres días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación desta Resolución no Boletín Oficial da Provincia, para poder subsana-los defectos que motivaron a súa exclusión ou omisión.

Concluído este prazo dictarase Resolución definitiva de admitidos, que será publicada no taboleiro de anuncios da Deputación e na páxina web.

SEGUNDO.-
Designar os membros que integran os tribunais cualificadores correspondentes a cada proceso selectivo:

 1. TRIBUNAL Nº 1
  1. PRESIDENTE.-Titular: Mª Ángeles Herrero Pérez, xefa de Negociado de Vías e Obras.
   SUPLENTE: Mª Jesús Torres Peón, xefa do Servizo de Recursos Humanos e Formación.
  2. SECRETARIO.-Titular: Begoña Estévez Bernárdez, adxunto xefe Servizo RRHH e Formación.
   SUPLENTE: Remedios González Pérez, técnico de estatística de Turismo Rías Baixas.
  3. VOCAL.-Titular: Juan de la Vega Castiñeiras, administrativo do Museo Provincial.
   SUPLENTE: Mª Ángela Comesaña Martínez, coordinadora de publicacións do Museo Provincial.
  4. ASESOR.- Sandra Sineiro Cores, técnico axdunto xefe Servizo Fiscalización adscrita a Intervención.
 2. TRIBUNAL Nº 2
  1. PRESIDENTE.-Titular: Antonio Quinteiro Blanco, xefe de mantenemento adscrito ó Servizo de Arquitectura e Urbanismo.
   SUPLENTE: Elsa Pinto Da Cunha Pimenta, xefa de xestión de RRHH.
  2. SECRETARIO.-Titular: Gabriel Rodríguez Alonso, xefe de Sección de Vías e Obras.
   SUPLENTE: Begoña Estévez Bernárdez, adxunto xefe Servizo RRHH e Formación.
  3. VOCAL.-Titular: Manuel Fernández Dominguez, conductor maquinista adscrito a Vías e Obras.
   SUPLENTE: Antonio Rozados Porto, oficial agrícola adscrito á Finca Mouriscade.
  4. ASESOR.- Blanca Vázquez Rodríguez, xefe de Negociado Xestión de Persoal.
 3. TRIBUNAL Nº 3
  1. PRESIDENTE.-Titular: Elsa Pinto Da Cunha Pimenta, xefa de xestión de RRHH.
   SUPLENTE: Remedios González Pérez, técnico de estatística de Turismo Rías Baixas.
  2. SECRETARIO.-Titular: Antonio Santos Guerra, xefe de Servizo de Cultura e Deportes.
   SUPLENTE: Mª Jesús Torres Peón, xefe do Servizo de RRHH e Formación.
  3. VOCAL.-Titular: José Ramón Piñeiro Piñeiro, educador adscrito á Cidade Infantil “Príncipe Felipe”.
   SUPLENTE: Rosa Pazos Touriño, técnico especialista educación diurna adscrita á Cidade Infantil “Príncipe Felipe”.
  4. ASESOR.-Titular: Vicente Fraga Abilleira, delineante adscrito ó Servicio de Vías e Obras.
 4. TRIBUNAL Nº 4
  1. PRESIDENTE.-Titular: Remedios Pérez González, técnico de estatística de Turismo Rías Baixas.
   SUPLENTE: Elsa Pinto Da Cunha Pimenta, xefa de xestión de RRHH.
  2. SECRETARIO.-Titular: Manuel Corujo Castro, xefe de Servizo de Desenvolvemento Local e FC.
   SUPLENTE: Sonia Mateos Escudero, directora de xestión da Ciudad Infantil.
  3. VOCAL.-Titular: Telmo Cao Mendez, xefe de xestión Patrimonial adscrito a Contratación.
   SUPLENTE: Luz Guadalupe Nercellas Rivas, técnico especialista educación nocturna adscrita á Cidade Infantil “Príncipe Felipe”.
  4. ASESOR.-Titular: Mª Belén Pampín Camino, enxeñeiro técnico- xefe de Sección de Vias e Obras.
 5. TRIBUNAL Nº 5
  1. PRESIDENTE.-Titular: Mariano Gómez Ulla Álvarez, xefe de Servizo do CPAM.
   SUPLENTE: Remedios González Pérez, técnico de estadística de Turismo Rías Baixas.
  2. SECRETARIO.-Titular: Sonia Mateos Escudero, directora de xestión da Ciudad Infantil.
   SUPLENTE: Mª Jesús Torres Peón, xefe do Servizo de RRHH e Formación.
  3. VOCAL.-Titular: Lourdes Gómez Rodríguez, telefonista adscrita á Unidade Mantemento.
   SUPLENTE: Manuela Martínez Martínez, técnico educativo adscrito á Cidade Infantil.
  4. ASESOR.-Titular: Inés Vereterra Gutierrez-Maturana, xefa de Servizo de Fiscalización.

TERCEIRO.-
Determinar o lugar, datas e horas en que se celebrarán as entrevistas correspondentes a cada un dos procesos selectivos convocados, que se concretan na páxina de entrevistas e horarios. Lugar das entrevistas: En Pontevedra, Pazo Provincial.

Pontevedra, 6 de Maio de 2009
O SECRETARIO

Boletín Oficial da Provincia, data 11-05-2009, número 87, páxina 8, anuncio 2009005032.

Páxina Seguinte Páxina 1 [2] 3 4 5

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 25/05/2009 08:27
Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/