[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
XOVES, 28 DE XANEIRO DE 2021
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Taboleiro de anuncios » Emprego Público
Páxina Principal
Taboleiro de anuncios
Boletín Oficial da Provincia
Emprego Público
Perfil do contratante
Subvencións, axudas, bolsas...
Cursos
Extractos do Pleno
Extractos da
Xunta de Goberno
Decretos Presidenciais
Notas de Prensa
Axenda

Páxina 1 2 3 [4] 5
EMPREGO PÚBLICO 

Deputación de Pontevedra

Contratación laboral por obra ou servizo determinado de
110 peóns de limpeza ou forestais para o
Plan de conservación e limpeza de espazos naturais 2009

bases | criterios de valoración e tribunais
entrevistas e horarios | Formulario de solicitude
lista provisional de admitidos e excluídos
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
LISTA DE ASPIRANTES SELECCIONADOS

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

A Presidencia, no uso das facultades que lle confire a normativa local vixente, ditou a seguinte RESOLUCIÓN:

Por Resolución de data 6 de maio de 2009, publicada no Boletín Oficial da Provincia do 11 de maio de 2009, fixéronse públicas as listas provisionais de aspirantes admitidos e excluídos ós distintos procesos selectivos convocados para a contratación laboral por obra ou servizo determinado de 110 peóns de limpeza ou forestais con cargo ó “Plan de Conservación e Limpeza de espazos naturais ano 2009”.

De conformidade co disposto na base sétima da convocatoria, e tendo en conta as reclamacións formuladas dentro do prazo establecido, RESOLVO:

PRIMEIRO
Aproba-la lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos ós referidos procesos selectivos, publicada no BOP de 11 de maio de 2009, á que se incorporan como aspirantes admitidos os seguintes concellos:

ASPIRANTES ADMITIDOS

 • CONCELLO DE BAIONA ( 8 peóns de limpeza )
  • ALONSO PAZO, Nieves
  • BAUTISTA HEREDIA, Óscar Miguel
  • FERNÁNDES LEAL, Rosa María
  • GARBÍN DURÁN, Germán
  • GARCÍA CERQUEIRA, Jose María
  • HERMIDA MARCOTE, Roberto
  • PÉREZ RODRÍGUEZ, Ana Isabel
 • CONCELLO DE BUEU ( 3 peóns de limpeza )
  • LARRIBA QUIROGA, Concepción
  • MARTÍNEZ GARCÍA, Iván
 • CONCELLO DE CAMBADOS ( 1 peón limpeza.- reserva discapacitados )
  • CHAVES NÚÑEZ, Milagros
 • CONCELLO DE CANGAS ( 4 peóns de limpeza )
  • MARTÍNEZ GARCÍA, Iván
  • TENREIRO IGLESIAS, Susana
 • CONCELLO DE A ESTRADA ( 4 peóns forestais )
  • MARTÍNEZ GARCÍA, Iván
 • CONCELLO DE GONDOMAR ( 4 peóns de limpeza )
  • ALONSO SALGUEIRO, Jose Ramón
 • CONCELLO DE O GROVE ( 6 peóns de limpeza )
  • MUÑIZ GONDAR, José Manuel
 • CONCELLO DE A GUARDA ( 5 peóns de limpeza )
  • DÍAZ RODRÍGUEZ, David
  • GONZÁLEZ BAZ, Manuel
  • SOBRINO SANTIAGO, María Isabel
 • CONCELLO DE LALÍN ( 7 peóns forestais )
  • AZEVEDO CARVALHO MACHADO, María Benilde
 • CONCELLO DE MARÍN ( 5 peóns de limpeza )
  • GARRIDO BOULLOSA, Diana
  • MARTÍNEZ GARCÍA, Iván
 • CONCELLO DE MOS ( 6 peóns forestais )
  • FERNÁNDEZ CURRÁS, Juan
  • PERDIZ GRADÍN, José Manuel
  • PÉREZ FERNÁNDEZ, Daniel
 • CONCELLO DE NIGRÁN ( 5 peóns de limpeza )
  • ÁLVAREZ REY, Josefa
  • BOTANA MOURIÑO, Carmen
  • FERNÁNDEZ CURRÁS, Juan
  • FONTELA MARIÑO, María Celia
  • GONZÁLEZ VILLAMARÍN, Mª Begoña
  • LANDA GARROTE, Ignacio
  • LORENZO FERREIRA, José Manuel
 • CONCELLO DE POIO ( 4 peóns de limpeza )
  • VIDAL GARCÍA, Ana Teresa
 • CONCELLO DE PONTEAREAS ( 6 peóns forestais )
  • ACEBEDO RODRÍGUEZ, Manuel
  • AMOEDO GARCÍA, Juan Carlos
  • CRUCES ÁLVAREZ, Daniel
  • LEMOS GONZÁLEZ, Consuelo
  • MAZZUCCO, Óscar Carlos
  • RODRÍGUEZ ALFAYA, María Videlina
 • CONCELLO DE REDONDELA ( 5 peóns de limpeza )
  • PERDIZ GRADÍN, José Manuel
  • REYES CARREIRA, Miguel
 • CONCELLO DE SANXENXO ( 8 peóns de limpeza )
  • AYALA DOMÍNGUEZ, Jorge Hernán
  • CAJIAO GÓMEZ, Juan Antonio
  • FAHMI, Redouan
 • CONCELLO DE TOMIÑO ( 2 peóns de limpeza )
  • CARREIRO PAZOS, Jose Ramón
 • CONCELLO DE TUI ( 6 peóns de limpeza )
  • FERNÁNDES LEAL, Rosa María
  • GONZÁLEZ CABALEIRO, Pilar
  • PÉREZ RODRÍGUEZ, Ana Isabel
 • VILAGARCÍA DE AROUSA ( 6 peóns de limpeza )
  • ARENAS BARREIRO, Severiano
 • CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA ( 7 peóns de limpeza )
  • BISTILLEIRO CHAZO, Lucía
  • BORGES DA SILVA, Samuel
  • FONTÁN ABALO, Ricardo Luis

Os aspirantes deberán presentarse na Deputación Provincial para a realización da entrevista provistos do documento nacional de identidade ou documento fidedigno acreditativo da súa personalidade, así como da documentación requerida para acredita-los criterios de valoración da entrevista.

SEGUNDO
Desestima-las seguintes reclamacións presentadas contra a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos, ó non subsanarse o motivo da exclusión ou omisión que se detalla a continuación:

ASPIRANTES EXCLUÍDOS

 • CONCELLO DE CAMBADOS ( 5 peóns de limpeza )
  • CHAVES NÚÑEZ, Milagros.- 5
 • CONCELLO DE A ESTRADA ( 4 peóns forestais )
  • FERNÁNDEZ CASTRO, José Manuel.- 1
 • CONCELLO DE A GUARDA ( 5 peóns limpeza )
  • PACHECO CASTRO, Antonio Emilio.- 3
 • CONCELLO DE PONTEAREAS ( 6 peóns forestais )
  • LEMOS GONZÁLEZ, Carmen.- 2
 • CONCELLO DE O PORRIÑO ( 3 peóns forestais )
  • PUERTAS DEL RÍO, Mª del Sagrario.- 4

MOTIVOS DA EXCLUSIÓN OU OMISIÓN:

 1. Por ter pagados os dereitos de exame fóra de prazo.
 2. Non achega o DNI.
 3. Por presentarse fóra de prazo.
 4. Por figurar erróneamente na lista provisional de admitidos.
 5. Por error na súa inclusión na lista provisional de admitidos e excluídos.

TERCEIRO
En cumprimento do sinalado na base sexta da convocatoria os dereitos de exame reintegraránselles de oficio ós interesados excluídos da lista definitiva de aspirantes admitidos para a entrevista.Páxina Seguinte Páxina 1 2 3 [4] 5

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 19/05/2009 07:35
Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/