[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 22 DE XUÑO DE 2021
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010
1º semestre 2010
2º semestre 2009

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

deputación de pontevedra

Postos de traballo para o ano 2009

inicio | plantilla de funcionarios | postos funcionarios
postos laborais fixos | postos organismos autónomos

Relación de postos de traballo adscritos a gabinete da presidencia

DENOMINACIÓN DO POSTO DOT1CD2C.ESPECIF3T4P5AD6GRP7CP8REQUISITOSOBSERVACIONES
XEFE GABINETE DA PRESIDENCIA159.566,72ELFUNC. EMPLEO
XEFE GABINETE DE PRENSA159.566,72ELFUNC. EMPLEO
COORDINADOR RÉXIME INTERNO159.566,72ELFUNC. EMPLEO
COORDINADOR XERAL CIPF159.566,72ELFUNC. EMPLEO
ASESOR EN MATERIA DE URBANISMO159.566,72ELFUNC. EMPLEO
ASESOR PRESIDENCIA341.249,63ELFUNC. EMPLEO
XEFE GABINETE DE COMUNICACIÓN141.249,63ELFUNC.EMPLEO
COORDINADOR GRUPO POLÍTICO134.345,37ELFUNC. EMPLEO
COORDINADOR DE BRIGADAS VÍAS E OBRAS134.345,37ELFUNC. EMPLEO
AUX. ADMINISTRATIVO1027.611,93ELFUNC. EMPLEO
XEFE SERVIZO GAB. PRENSA12930.590,36SLAEA1TS
XEFE NEGOCIADO RR.PP.12510.394,54NCAEA1TS
XEFE PROTOCOLO E ACTOS PÚBLICOS12418.928,03NCAEA2TM
ADXUNTO SECRETARIA PARTICULAR GAB. PRESIDENCIA12217.193,14NCAGC1AD
AUXILIAR ADMINISTRATIVO21813.426,29NCAGC2AU
AUXILIAR ADMINISTRATIVO2187.364,85NCAGC2AU
FOTÓGRAFO RELACIÓNS PÚBLICAS1176.052,6NCPOC2CF
TOTAL PRAZAS NO SERVIZO..................... 30


 1. Dotación: Nº de postos existentes
 2. Nivel de Complemento de destino
 3. Importe anual do Complemento Específico
 4. Tipo de posto de traballo
  • E: Emprego
  • N: Normal
  • S: Singularizado
 5. Forma de provisión do posto de traballo
  • C: Concurso
  • L: Libre designación

  As convocatorias por concurso ou libre designación, efectuaranse con carácter interno, salvo que en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a outro colectivo de funcionarios (entenderase en todo caso como aberta a convocatoria a aqueles postos que figuren cun asterisco).
 6. Administración
  • AX: Admón. Xeral
  • AE: Admón. Especial
  • PO: Persoal de oficios
  • CE: Cometidos Especiais
  • HN: Habilitación Nacional
 7. Grupo retributivo
 8. Categoría Profesional
  • SC: Secretarios
  • IT: Interventores e Tesoureiros
  • TS: Técnico Superior
  • TM: Técnico Medio
  • TA: Técnico Auxiliar
  • AD: Administrativo
  • AU: Auxiliar
  • MA: Mestre
  • EN: Encargado,
  • OF: Oficial
  • AX: Axudante
  • OP: Operario
  • SU: Subalterno
  • PP: Policía Provincial
  • US: Universitario Superior
  • UM: Universitario Medio
  • BC: Bacheler
  • EB: Educación Básica

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 04/06/2009 16:29
Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/