[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MÉRCORES, 28 DE OUTUBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010
1º semestre 2010
2º semestre 2009

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

deputación de pontevedra

Postos de traballo para o ano 2009

inicio | plantilla de funcionarios | postos funcionarios
postos laborais fixos | postos organismos autónomos

Relación de postos de traballo adscritos a C.I. "Príncipe Felipe"

DENOMINACIÓN DO POSTO DOT1CD2C.ESPECIF3T4P5AD6GRP7CP8
DIRECTOR DE XESTIÓN CIPF 12930.590,36SLAGA1TE
DIRECTOR CENTRO CIPF 12621.748,79SCAEA1TS
MÉDICO C.I.P.F. 12518.456,09NCAEA1TS
PSICÓLOGO, C.I.P.F. 42510.317,93NCAEA1TS
DIRECTOR DE CENTRO32519.581,68SLAEA2TM
XEFE DE MANTENEMENTO CIPF12519.581,68SCAEA2TM
XEFE NEGOCIADO DE AGARMO1249.177,94NCAEA2TM
XEFE NEGOCIADO DE ESCUELA HOGAR1249.177,94NCAEA2TM
XEFE NEGOCIADO DE MATERNALES1249.177,94NCAEA2TM
DIPLOMADO ENFERMERÍA2238.574,58NCAEA2TM
EDUCADOR CIPF24238.574,58NCAEA2TM
PRECEPTOR2238.217,12NCAEA2TM
TRABAJADOR SOCIAL1238.574,58NCAEA2TM
TÉC. ESP. EDUC. DIURNA46217.407,28NCAEC1TA
TÉC. ESP. EDUC. NOCTURNA18218.626,38NCAEC1TA
ADMINISTRATIVO4207.477,04NCAGC1AD
DIETISTA1207.477,04NCAEC1TA
TÉC. ESP. ACTIVIDADES DEPORTIVAS1207.477,04NCAEC1TA
ENCARGADO CAFETERÍA1197.396,04NCPOC1EN
ENCARGADO DE COMEDROR1197.053,32NCPOC1EN
ENCARGADO DE DESPENSA1197.053,32NCPOC1EN
ENCARGADO INST. DEPORTIVAS 1197.396,04NCPOC1EN
XEFE DE COCIÑA1197.738,76NCPOC1EN
RESPONSABLE DE ALMACÉN1197.053,32NCPOC1EN
RESPONSABLE DE MANTENEMENTO1197.396,04NCPOC1EN
AUX. ADMINISTRATIVO1187.364,85NCAGC2AU
OFICIAL XEFE COCIÑEIRO 6187.186,20NCPOC2OF
OFICIAL XEFE DE COSTURA5187.186,20NCPOC2OF
RESPONSABLE UNIDADE CONTROL E VIXILANCIA1187.186,20NCPOC2EN
AUXILIAR DE CLÍNICA 2176.410,11NCPOC2OF
OFICIAL ALBANEL2176.946,30NCPOC2OF
OFICIAL ALMACÉN1176.052,64NCPOC2OF
OFICIAL CAFETERÍA1176.410,11NCPOC2OF
OFICIAL CARPINTEIRO2176.946,30NCPOC2OF
OFICIAL COCIÑEIRO8176.946,30NCPOC2OF
OFICIAL CONDUCTOR4176.588,84NCPOC2OF
OFICIAL CONTROL E VIXILANCIA CIPF7176.767,57NCPOC2OF
OFICIAL DE COMEDOR11176.946,30NCPOC2OF
OFICIAL DE COSTURA E ROUPEIRO2176.588,84NCPOC2OF
OFICIAL DE SERVIZOS XERAIS3176.588,84NCPOC2OF
OFICIAL ELECTRICISTA2176.946,30NCPOC2OF
OFICIAL FONTANERO-CALEFACTOR1176.946,30NCPOC2OF
OFICIAL XARDINEIRO3176.946,30NCPOC2OF
OFICIAL LAVANDERÍA4177.125,19NCPOC2OF
OFICIAL MANTENEMENTO CIPF1177.125,19NCPOC2OF
TELEFONISTA2177.694,03NCPOC2OF
OFICIAL DE SERVIZOS XERAIS E SUBALTERNOS1155.725,24NCPOC2OF
AXUDANTE DE ALMACÉN1146.082,71NCPOEAY
AXUDANTE XARDINEIRO CIPF1146.261,04NCPOEAY
OPERARIO SERVIZOS VARIOS CIPF6136.252,18NCPOEOP
TOTAL PRAZAS NO SERVIZO..................... 198


 1. Dotación: Nº de postos existentes
 2. Nivel de Complemento de destino
 3. Importe anual do Complemento Específico
 4. Tipo de posto de traballo
  • E: Emprego
  • N: Normal
  • S: Singularizado
 5. Forma de provisión do posto de traballo
  • C: Concurso
  • L: Libre designación

  As convocatorias por concurso ou libre designación, efectuaranse con carácter interno, salvo que en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a outro colectivo de funcionarios (entenderase en todo caso como aberta a convocatoria a aqueles postos que figuren cun asterisco).
 6. Administración
  • AX: Admón. Xeral
  • AE: Admón. Especial
  • PO: Persoal de oficios
  • CE: Cometidos Especiais
  • HN: Habilitación Nacional
 7. Grupo retributivo
 8. Categoría Profesional
  • SC: Secretarios
  • IT: Interventores e Tesoureiros
  • TS: Técnico Superior
  • TM: Técnico Medio
  • TA: Técnico Auxiliar
  • AD: Administrativo
  • AU: Auxiliar
  • MA: Mestre
  • EN: Encargado,
  • OF: Oficial
  • AX: Axudante
  • OP: Operario
  • SU: Subalterno
  • PP: Policía Provincial
  • US: Universitario Superior
  • UM: Universitario Medio
  • BC: Bacheler
  • EB: Educación Básica

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 03/06/2009 14:48
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/