[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
DOMINGO, 9 DE AGOSTO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
2º semestre 2010
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2012
1º semestre 2010
2º semestre 2009

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

Deputación de Pontevedra

Plan agrupado de formación continua para o ano 2009
2º semestre

Bases | Persoal Deputación | Zona Pontevedra | Zona do Salnés | Zona Sur Semipresenciais | Academia Galega de Seguridade Pública | Cursos do INAP
Cursos de Especialización | Modelo de solicitude | Modelo de declaración

Curso de especialización para persoal “Encargado” da Deputación de Pontevedra

  • Obxectivos: Capacitar ó persoal “Encargado” da Deputación de Pontevedra para desempeñar un posto de traballo de superior categoría profesional.
  • Programa: O territorio, a poboación e a organización municipal e provincial. Procedemento administrativo, fases. O acto administrativo. Comunicación e traballo en equipo. Prevención de riscos laborais (utilización dos equipos de protección individual). Seguridade e saúde no lugar de traballo. Indemnización por razón de servizo. Órganos e réxime de sesións. Elaboración e aprobación do orzamento. Control do gasto. Responsabilidade patrimonial e responsabilidade disciplinaria. Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público. Dereitos e deberes do funcionario. (*)
  • Metodoloxía: Teórico-Práctico.
  • Horas lectivas: 150.
  • Máximo de alumnos: 25.
  • Perfil asistentes: Persoal “Encargado” da Deputación de Pontevedra.
  • Lugar: Pontevedra.
  • Data: Sen determinar.
  • Horario: De tarde.

(*) O temario pode sufrir alteracións.Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 02/09/2009 13:55
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/