[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 15 DE OUTUBRO DE 2019
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
2º semestre 2010
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2012
1º semestre 2010
2º semestre 2009

Portada | Páxina Anterior
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

Deputación de Pontevedra

Plan agrupado de formación continua para o ano 2009
2º semestre

Bases | Persoal Deputación | Zona Pontevedra | Zona do Salnés | Zona Sur Semipresenciais | Academia Galega de Seguridade Pública | Cursos do INAP
Cursos de Especialización | Modelo de solicitude | Modelo de declaración

Curso de especialización para persoal “Axudantes de control e vixilancia” , “Subalternos” e “Oficial de Imprenta” da Deputación de Pontevedra

 • Obxectivos: Capacitar ó persoal “Axudantes de Control e Vixilancia”, “Subalternos” e “Oficial de Imprenta” da Deputación de Pontevedra para desempeñar un posto de traballo de superior categoría profesional.
 • Programa:
  • Módulo Xeral I: A organización provincial. Órganos básicos e complementarios. O réxime de sesión e acordos colexiados locais. Clases de sesión. Requisitos e procedemento de constitución. Lei 7/2007 de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público. A función pública local e a súa organización. Dereitos e deberes dos funcionarios. O cadro de persoal. Adquisición e perda da condición de funcionarios. O procedemento administrativo. Dereitos e faltas. Persoal responsable criminalmente. Eximentes, atenuantes e agravantes. As penas e a súa execución.
  • Módulo Xeral II: A protección de datos de carácter persoal no ámbito das administracións públicas.
  • Módulo Xeral III: Prevención de riscos laborais. Marco normativo. Medidas de prevención de riscos laborais. Seguridade e saúde no lugar de traballo. Protección e sinalización. Situacións de emerxencia.
  • Módulo Específico para Axudantes de Control e Vixilancia: Lei orgánica de forzas e corpos de seguridade: disposicións xerais. Principios básicos. Disposicións estatutarias comúns. Especial consideración do título V “das policías locais”. A detención: supostos. Dereitos dos detidos. Especial referencia ó habeas corpus e a asistencia letrada ó detido. O depósito de detidos. Delitos contra a liberdade e a indemnidade sexual. O furto e o roubo. Formalidades da denuncia e os seus efectos. O atestado policial.
  • Módulo Específico para Subalternos: A comunicación humana: a linguaxe como medida de comunicación. Diferenza entre información e comunicación. Atención ó público. Os servizos de información administrativa. A notificación de actos administrativos. Dereitos dos cidadás. Protocolo e cerimonial. Precedencia. Etiqueta e cortesía protocolaria. Actos oficiais de carácter xeral e especial. Preparación de visitas oficiais. Entrevistas, visitas e actos, cortesía protocolaria. Visitas de autoridades. Mantemento básico e sistemas de seguridade de edificios e instalación. Vixilancia e custodia interior de oficinas e despachos. Nocións básicas sobre máquinas reprodutoras, multicopistas, fotocopiadoras, encadernadoras e análogas.
  • Módulo Específico para Oficial de Imprenta: O sistema Offset. A litografía. A técnica litográfica. O marcador. Clasificación e funcionamento dos marcadores. A batería de mollado. A batería de entintado. Mecanismo para o marcado dos pregos. Problemas e arranxos do mollado. O arranxo. O rexistro en máquinas Offset mono e multicor. A entoación en máquinas Offset. Preparación da tinta. Lavado dos rolos. A tirada. Operacións de control durante a tirada. Tipos de máquinas Offset. Características que debe reunir o papel antes e durante a impresión. A impresión en papel mate e en papel brillo. Impresión dunha cuatricromía nunha máquina. Offset monocromo. Procedementos de impresión. (*)
 • Metodoloxía: Teórico-Práctico
 • Horas lectivas: 150.
 • Máximo de alumnos: 15.
 • Perfil de asistentes: "Axudantes de Control e Vixilancia”, “Subalternos” e “Oficial de Imprenta” da Deputación de Pontevedra.
 • Lugar: Pontevedra.
 • Data: Sen determinar.
 • Horario: De tarde.

(*) O temario pode sufrir alteracións.Portada | Páxina Anterior

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 02/09/2009 13:55
Copyright © 2002-2019, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/