[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
LUNS, 19 DE ABRIL DE 2021
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación » Oferta de emprego » Ano 2010
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2010
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2010
Contratacións
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2010
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010

RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

Deputación de Pontevedra

Oferta de emprego para o ano 2010

Anuncio

A oferta de emprego público para o ano 2010 aprobouse por Resolución Presidencial de data 3 de febreiro do 2010, e comprende o número total de prazas e postos de traballo que figuran no anexo que a continuación se publica. Tódalas prazas e postos ofertados serán obxecto de provisión mediante convocatoria pública que, coas súas correspondentes bases e programas, se publicarán no Boletín Oficial da Provincia, e os seus anuncios en extracto de ditas convocatorias no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado.

FUNCIONARIOS DE CARREIRA
GR. DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN NÚMERO
VACANTES
SISTEMA
A2 Técnico medio administración persoal Escala de admón. especial,subescala técnica, clase técnico medio1 Concurso-oposición libre
C1 Administrativo admón xeral Escala de admón. general, subescala administrativa 2 Concurso-oposición promoción interna
C1 Administrativo de admón xeral Escala de admón. general,subescala administrativa1 Concurso-oposición libre
C1 Técnico auxiliar recursos humanos Escala de admón. especial, subescala técnica, clase auxiliar 1 Concurso-oposición libre
C1 Técnico auxiliar fiscalización Escala de admón. especial, subescala técnica, clase auxiliar 1 Concurso-oposición libre
C2 Auxiliar admón xeral Escala de admón. general,subescala auxiliar4 Concurso-oposición libre
C2 Auxiliar admón xeral Escala de admón. general, subescala auxiliar1 Concurso-oposición reservada a discapacitados
C1Encargado de cociña Escala de admón especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios1 Concurso oposición libre
C2 Auxiliar informático Escala de admón. general, subescala auxiliar1 Concurso-oposición

PERSOAL LABORAL FIXO
GRUPO DENOMINACIÓN NÚMERO
DE POSTOS
SISTEMA
C1 Encargado de mantemento de instalación e escolas deportivas 1 Concurso-oposición libre

Pontevedra, 3 de febreiro do 2010
O PRESIDENTE
Rafael Louzán Abal
O SECRETARIO
Carlos Cuadrado Romay

Boletín Oficial da Provincia, data 18-02-2010, número 33, páxina 5, anuncio 2010001790.
INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 18/02/2010 12:10
Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/