[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
LUNS, 14 DE XUÑO DE 2021
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación » Oferta de emprego » Ano 2011
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Política de Calidade
Oferta de emprego
Ano 2011
Ano 2010
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2011
Contratacións
Ano 2010
Contratacións
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
2º semestre 2010
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2011
Ano 2010
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2012

RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

Deputación de Pontevedra

Oferta de emprego público
Ano 2011

Anuncio

A oferta de emprego público para o ano 2011 aprobouse por Resolución Presidencial de data 21 de febreiro do 2011, e comprende o número total de prazas e postos de traballo que figuran no anexo que a continuación se publica. Tódalas prazas e postos ofertados serán obxecto de provisión mediante convocatoria pública que, coas súas correspondentes bases e programas, se publicarán no Boletín Oficial da Provincia, e os seus anuncios en extracto de ditas convocatorias no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado.

FUNCIONARIOS DE CARREIRA
GR. DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN NÚMERO
VACANTES
SISTEMA
A1 Técnico de admón. xeral Escala de admón. xeral, subescala técnica 1 Oposición libre reservados a discapacitados
A1 Técnico de estatística Escala de admón. especial, subescala técnica, clase técnico superior 1 Concurso-oposición promoción interna
A1 Técnico de xestión de Persoal Escala de admón. especial, subescala técnica, clase técnico superior 1 Concurso-oposición promoción interna
A2 Enxeñeiro técnico agrónomo Escala de admón. especial, subescala técnica, clase técnico medio 1 Concurso-oposición libre
A2 Enxeñeiro técnico informático de xestión Escala de admón. especial, subescala técnica, clase técnico medio 1 Concurso-oposición libre
C1 Corrector de pruebas Escala de admón. especial, subescala servizos especiais 1 Concurso-oposición libre
C2 Auxiliar admón xeral Escala de admón. xeral, subescala auxiliar 2 Concurso-oposición libre
C2 Auxiliar servizos contenciosos Escala de admón. especial, subescala servizos especiais 1 Concurso-oposición libre
C2 Auxiliar de prevención Escala de admón. especial, subescala servizos especiais 1 Concurso-oposición libre
C2 Oficial de viveiros e tratamentos fitosanitarios Escala de admón especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios 1 Concurso oposición promoción interna
C2Oficial agrícola Escala de admón. especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios 1 Concurso oposición promoción interna

Pontevedra, a 21 de febreiro do 2011
O PRESIDENTE
Rafael Louzán Abal
O SECRETARIO
Carlos Cuadrado Romay

Boletín Oficial da Provincia, data 28/02/11, número 40, páxina 16, anuncio 2011001905.
INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 10/10/2011 14:01
Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/