[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 22 DE XUÑO DE 2021
   Está en » depontevedra.es
Páxina Principal
Símbolos da Deputación: escudo e bandeira
Ordenanzas
Ordenanzas 2003
Ordenanzas 2004
Ordenanzas 2005
Ordenanzas 2006
Ordenanzas 2007
Ordenanzas 2008
Ordenanzas 2009
Ordenanzas 2010
Ordenanzas 2011
Patrimonio da Deputación
Historia
Organismos Autónomos
Partidos xudiciais
Teléfono de contacto

ORDENANZAS 2009 

Ordenanza reguladora da taxa polos servizos que se prestan ou actividades realizadas na Cidade Infantil "Príncipe Felipe"

Anexo I

Tras expoñer ó público durante o prazo regulamentario o expediente aprobado inicialmente polo Pleno da Deputación Provincial de Pontevedra na sesión ordinaria que tivo lugar o día 25 de abril de 2008, relativo á modificación da ordenanza reguladora da taxa polos servizos que se prestan na Cidade Infantil “Príncipe Felipe”, sen que se presentase ningunha reclamación ou suxestión contra o mencionado expediente, enténdese definitivamente adoptado o acordo de modificación desta ordenanza, de conformidade co disposto no artigo 17-3 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

Publícase a continuación o texto íntegro das modificacións que afectan a esta taxa provincial para xeral coñecemento e efectos, en cumprimento do disposto no artigo 17-4 do citado Real decreto lexislativo 2/2004.

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLOS SERVIZOS QUE SE PRESTAN NA CIDADE INFANTIL “PRÍNCIPE FELIPE”

No “Anexo I” desta ordenanza, o punto 1.4 da tarifa actual pasa a ser o punto 1.5, e o novo punto 1.4, pasa a denominarse “Servizo de comedor a nenos/as de 1 a 3 anos, cada mes”:

  • 1.4.1. Polo servizo mensual de comida: 33,00 €.
  • 1.4.2. Polo servizo mensual de cea: 33,00 €.

Unha vez introducidas as citadas modificacións na ordenanza reguladora da taxa provincial polos servizos que se prestan na Cidade Infantil “Príncipe Felipe”, o “ANEXO I” queda da seguinte forma:

CONCEPTOS TARIFA


1. INTERNADOS E ESTANCIAS
1.1. Por estancia completa, ó mes
(almorzo, comida, merenda, cea e aloxamento)
431,00 €
1.2. Por estancia en media pensión, ó mes
(almorzo, cea e aloxamento)
278,00 €
1.3. Estancias individuais:
1.3.1. Pensión completa, ó día 15,40 €
1.3.1.1. Almorzo, ó día 2,60 €
1.3.1.2. Comida, ó día 4,60 €
1.3.1.3. Merenda, ó día 1,55 €
1.3.1.4. Cea, ó día 3,10 €
1.3.1.5. Aloxamento, ó día 6,15 €
1.4. Servizo de comedor a nenos/as de 1 a 3 anos, cada mes:
1.4.1. Polo servizo mensual de comida 33,00 €
1.4.2. Polo servizo mensual de cea 33,00 €
1.5. Utilización de aulas, cada hora ou fracción
1.5.1. Teóricas 9,25 €
1.5.2.Informáticas 20,55 €
1.5.3.Talleres 51,35 €
1.6. Utilización de auditorio, cada sesión 92,45 €

2. POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS
2.1.Pavillón cada hora ou fracción 12,30 €
2.2.Campo de fútbol, cada hora ou fracción 15,40 €
2.3.Escolas deportivas. Por actividade e curso 30,80 €

3. Utilización de transporte escolar do Centro de Día
Transporte centro de Día 30,80 €

4. VENDA DE PRODUCTOS EN CAFETERÍA
4.1. Refrescos
Cervexa Heineken bote 1,25 €
Cervexa Heineken 1/3 1,05 €
Cervexa Heineken 1/5 0,80 €
Cervexa 1/3 (Águila) 0,80 €
Cervexa Buckler sen alcohol 0,85 €
Cervexa 1/5 (Águila) 0,65 €
Sidra 0,80 €
Bitter sen alcohol 0,80 €
Coca-cola botella 0,80 €
Coca-cola bote 0,80 €
Tónica 0,90 €
Kas bote 0,80 €
Nestea 0,95 €
Zumes 0,80 €
Mosto 1/2 0,80 €
Trinas (bote) 0,80 €
Auga mineral 1 0,75 €
Auga mineral 1/2 0,55 €
Auga mineral 1/4 0,45 €
Té e macela 0,45 €
Té con leite ou limón 0,50 €
Café só 0,65 €
Café cortado 0,65 €
Café con leite 0,65 €
Café con xeo 0,75 €
Café dobre con leite 0,75 €
Café descafeinado 0,65 €
Café descafeinado dobre 0,75 €
Cola-cao 0,75 €
4.2. Repostería
Bolo de leite 0,65 €
Croissant 0,65 €
Croissant con queixo 0,85 €
Croissant con xamón 1,35 €
Croissant con queixo e xamón 1,55 €
Magdalena 0,30 €
4.3. Bocadillos
Xamón 1,45 €
1/2 de xamón 0,80 €
Tortilla 1,05 €
1/2 de tortilla 0,65 €
Queixo 1,05 €
1/2 de queixo 0,65 €
Mortadela 0,80 €
Mortadela con queixo 1,10 €
1/2 de mortadela 0,50 €
1/2 mortadela con queixo 0,65 €
Chourizo 1,05 €
1/2 de chourizo 0,65 €
Tortilla con xamón 1,55 €
1/2 de tortilla de xamón 1.00 €
Xamón con queixo 1,55 €
1/2 de xamón con queixo 0,90 €
Chourizo e queixo 1,20 €
1/2 de chourizo e queixo 0,75 €
Marmelo 0,80 €
1/2 de marmelo 0,50 €
Marmelo e queixo 1,20 €
1/2 de marmelo e queixo 0,75 €
Salchichón extra 1,20 €
1/2 de salchichón extra 0,75 €
Tacos 0,50 €
Salchichón con queixo 1,55 €
1/2 de salchichón con queixo 0,90 €Sobre estas tarifas aplicarase, no seu caso, o IVE correspondente.

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 14/07/2008 15:00
Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/