[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
XOVES, 6 DE AGOSTO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Cidade Infantil Príncipe Felipe
Páxina Principal
Servizos
Cidade Infantil
Príncipe Felipe
Historia
Notas de identidade
Requisitos de acollemento residencial
Instalacións
Centro de Primeira Acollida
Centro infantil (maternais)
Centro Agarimo
Centro infanto-xuvenil
'Escola-Fogar'
Residencia Xuvenil
Centro de día
Escola infantil
Obxectivos e fins
Actividades
Campamento da Lanzada
Historia
Localización
Instalacións
Solicitudes
Taxas
Taxas

Páxina 1 2 3 4 5 [6] 7 8
CIDADE INFANTIL PRÍNCIPE FELIPE 

Centro infantil (maternais). Servizos

 • De titoría:
  tanto por parte da autoridade administrativa coma por disposicións internas, é preceptivo que os nenos conten cun titor educativo de referencia, encargado de suplir as contribucións referenciais das figuras paternas e de manter ó menor na liña educativa que marcan o seu Plan de cas e o P.E.I. particulares.

  Considérase o labor do titor básico e fundamental na atención directa e o seguimento do menor, así como en relación á complementariedade educativa cos seus pais. Aínda que a súa función é integral por definición, destacamos os seguintes aspectos:

  • Inculcar pautas educativas e a formación de hábitos fundamentais para a vida en convivencia: aseo, hábitos instrumentais, interacción social.
  • Atención ó desenvolvemento e á saúde do menor, a súa maduración cognitiva, emocional e social, o seu autocontrol e independencia.
  • A animación, organización e supervisión do ocio e do tempo libre.
  • Representar a figura paterna do neno ante os distintos axentes educativos: colexio, servizos de apoio, médico, etc.
  • A suplencia e relación complementaria cos seus pais.
  • A información á autoridade administrativa da evolución do menor.
 • De psicoloxía:
  no centro existe un servizo de apoio e orientación, responsabilidade do psicólogo infantil, o labor do cal incide de maneira preferente nos seguintes campos:
  • Valoración integral dos menores desde o seu ingreso no centro. Información ós equipos educativos.
  • Organización e seguimento diario do servizo de atención temperá para nenos de menos de tres anos.
  • Valoración aptitudinal dos nenos escolarizados para facilitar adaptacións curriculares
  • Intervencións terapéuticas sobre a problemática de adaptación ó internado.
  • Intervencións de apoio sobre problemáticas de rendemento escolar.
  • Colaboración aberta desde a perspectiva diagnóstica á confección do P.E.I. Orientacións do plan do caso, especialmente se se trata de acollemento ou adopción.
  • Intervencións de axuda á familia ou cambio de patróns familiares disfuncionais
  • Colaboración técnica na planificación e xestión do centro.
 • De asistencia social:
  existe no centro unha asistente social que se encarga de todo o que atinxe á relación do centro coas familias dos menores.
 • De medicina:
  este servizo está levado por un pediatra puericultor e dúas enfermeiras. O seu labor de apoio céntrase en:
  • Diagnóstico e historia clínica dos menores desde o seu ingreso.
  • Atención á casuística das enfermidades diarias.
  • A supervisión sistematizada do desenvolvemento dos nenos.
  • A organización das pautas básicas de puericultura : alimentación , medidas hixiénicas, salubridade e benestar infantil.
  • Colaboración técnica na planificación e xestión do centro
 • De comedor:
  existe un comedor xeral no que se realiza o xantar. O almorzo, merenda e cea nas propias unidades de convivencia.
 • Roupeiro:
  se ben a atención inmediata do equipo de roupa é responsabilidade do titor educativo, existe un roupeiro xeral de apoio ás catro unidades de convivencia, a función da cal é servir de base loxística e especializada en labores moi concretos.
 • Transporte:
  as relacións do centro co seu contorno son asumidas por un servizo de transporte interno. Así volven programar unha serie de viaxes diarias, entre as que están as destinados á traída e regreso dos nenos en réxime de atención de día ás súas casas.
 • Servizo relixioso:
  este centro conta cun servizo relixioso católico para cumprir o culto dominical e para organizar a formación relixiosa dos nenos que queiran facer a primeira comuñón ou a confirmación.

Páxina Seguinte Páxina 1 2 3 4 5 [6] 7 8

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 22/10/2004 06:53
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/