[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
VENRES, 28 DE FEBREIRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Cidade Infantil Príncipe Felipe
Páxina Principal
Servizos
Cidade Infantil
Príncipe Felipe
Historia
Notas de identidade
Requisitos de acollemento residencial
Instalacións
Centro de Primeira Acollida
Centro infantil (maternais)
Centro Agarimo
Centro infanto-xuvenil
'Escola-Fogar'
Residencia Xuvenil
Centro de día
Escola infantil
Obxectivos e fins
Actividades
Campamento da Lanzada
Historia
Localización
Instalacións
Solicitudes
Taxas
Taxas

Páxina 1 [2] 3 4
CIDADE INFANTIL PRÍNCIPE FELIPE 

Centro infanto-xuvenil "Escola-Fogar".
Obxectivos particulares

Proporcionarlles ós nenos unha vida o máis normal posible:

 • Promovendo nas unidades un ambiente físico e de convivencia similar ó dunha casa
 • Facilitándolles os medios para que coñezan o seu contorno, a cidade, os servizos e recursos dos que dispón.
 • Integrándoos en actividades de nenos de Pontevedra
 • Promovendo amizades de nenos de Pontevedra.
 • Desenvolvemento da súa autonomía e das súas habilidades sociais.
 • Mellorar o rendemento escolar de acordo coas súas posibilidades
 • Aumentar a súa participación nos regulamentos e actividades do centro
 • Conseguir que coñezan as razóns do seu internamento
 • Promover un modelo saudable de vida resaltando os aspectos máis positivos
 • Conseguir que cada neno sexa capaz de marcarse unhas expectativas de futuro de modo que o centro sexa una oportunidade e unha posibilidade para conseguilas
 • Que comprenda que o paso polo centro non é unha estanza pasiva e obrigatoria senón unha axuda para poder alcanzar os obxectivos marcados

Obxectivos

 • Coñecer e valorar os efectos que ten a práctica habitual e sistemática de actividades no deu desenvolvemento
 • Fomentar actitudes de autoesixencia e superación
 • Participar, con independencia do nivel de destreza acadado, promovendo actitudes de cooperación e respecto
 • Ofrecer unha alternativa para ocupar o tempo libre
 • Obter información mediante a observación das conductas, actitudes e aptitudes dos menores
 • Desenvolvemento da creatividade
 • Potenciar a iniciativa
 • Adquirir habilidades sociais básicas
 • Aumentar a autoestima, tentando que se sintan útiles e se valoren
 • Empatizar coa problemática dos compañeiros que teñan algún tipo de dificultade engadida (física, psíquica ou social)
 • Favorecer a comunicación e comprensión entre eles
 • Favorecer o traballo en equipo
 • Conseguir a participación dos menores e da súa implicación

Páxina Seguinte Páxina 1 [2] 3 4

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 25/10/2004 05:38
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/