[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
DOMINGO, 29 DE NOVEMBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » ..... » ..... » ..... » Fondos e coleccións » Outros fondos » Fondos públicos » Instituto Nacional de Colonización
Páxina Principal
Arquivo Deputación Provincial
Ficha técnica
Local
Fondos e coleccións
Arquivo Deputación. (Institución)
Fondo Deputación
Outros fondos
Fondos públicos
Unión de Xornalistas de Pontevedra
Asociación da Prensa de Vigo
Xunta Provincial de
Ordenación Económico-Social
Xunta de Axuda a Municipios
Instituto Nacional de Colonización
Xunta Provincial de Electrificación
Ateneo de Pontevedra
Servizo Nacional de
Inspección e Asesoramento
das Corporacións Locais
Padroádego de Vivendas
de Funcionarios
Gota de Leite
Inclusa Provincial
Hospicio
Fondos privados
Familia Caamaño
Casa de Porto-Briallos
Colección Gaspar Massó
Familia Malvar
Familia Mosquera
Familia Domínguez-Sánchez
Familia Nores
Colección Augusto Bárcena Saracho
Marqueses de Leis
Pazo da Buzaca
Pazo Torre Quintáns
Reprografía de complemento
Dixitalización documental
Patrimonio Documental Provincial

Páxina 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12
ARQUIVO DEPUTACIÓN PROVINCIAL 

Instituto Nacional de Colonización[Prema (click) para ampliar a imaxe]
Proxecto gratuíto número 4 de galiñeiro para 100 poñedoras (3,5 aves/m2).
Ano 1944
1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES.GA.36038.ADPO.7.
1.2. Título INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN
1.3. Datas 1946-1966
1.4. Nivel de descrición FONDO
1.5. Volume e soporte 22 unidades de instalación con 1.220 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade.


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica
O Instituto Nacional de Colonización nace por decreto do Ministerio de Agricultura en outubro de 1939 ó suprimirse o Instituto Nacional de Reforma Agraria. A Lei 27 de abril de 1946 amplía as disposicións anteriores, incidindo máis en atopar solucións ós pequenos problemas sociais do campo. Para facer realidade as disposicións de interese local levouse a cabo un convenio entre a Deputación e o Instituto Nacional de Colonización en 1955. Este convenio establece que os proxectos correrán a cargo da Xefatura Agronómica da provincia con persoal designado a proposta da Deputación. Tamén se compromete esta a concederlles préstamos a particulares e institucións delegando na Caixa de Aforros Provincial o exercicio dos dereitos e facultades e o cumprimento das obrigacións derivadas do convenio. No ano 1963 preténdese unha modificación do contrato que é rexeitada; houbo así mesmo outro intento de cambio relacionado coas funcións da Caixa de Aforros como organismo colaborador que tampouco acepta o Instituto. O convenio non foi revogado nin renunciou ningunha das partes pero deixou de funcionar por conxelación dos créditos e outros problemas en 1962. Este organismo tivo como obxectivo axudar ós agricultores e gandeiros con subvencións para regadíos, invernadoiros, galiñeiros, galpóns, silos e outras explotacións do ámbito rural.
2.3. Historia arquivística A función que a Deputación realizaba era principalmente administrativa, de tramitación e información, polo que cando a finais de 1962 o Instituto deixou de ser operativo, o xefe da unidade administrativa, Sr. Crespo Alfaya, que era ó mesmo tempo funcionario da Deputación, transferiu este fondo ó arquivo. A súa organización, baixo a dirección técnica de Miguel Pereira Figeroa, correspondeu aos técnicos do Arquivo César Manuel López Marrase María Eugenia Valenzuela Senn
2.4. Forma de ingreso Por transferencia.


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido Documentación de trámite sen maior interese histórico, comprende expedientes de tres clases: subvencións, anticipos e auxilios técnicos para pequenas obras no rural.
3.2. Valoración, selección e eliminación Non se practicaron expurgos. Conservación total polo carácter testimonial e informativo de dito organismo, e para o estudio económico da provincia.
3.3. Novos ingresos Fondo pechado
3.4. Organización Cun cadro de clasificación moi sinxelo organízase en catro series documentais ordenadas cronoloxicamente:
- Expedientes de anticipos. (1950-1966)
- Expedientes de subvencións. (1955)
- Libro rexistro que anota as saídas de correspondencia dende o Instituto Nacional de Colonización. 1955-1959)
- Lexislación (1946-1956)


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso O acceso é libre, coas restriccións impostas na lexislación estatal e autonómica, é dicir, os documentos que conteñen datos persoais ou que afecten á intimidade das persoas.
4.2. Condición de reprodución A reproducción está limitada polas condicións de conservación.
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Uso preferente do castelán na totalidade do fondo documental.
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
Estado de conservación da documentación: bo.
4.5. Instrumentos de descrición Base de datos en ATOM cun total de 1.220 rexistros.


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais Non se coñece a existencia de documentos orixinais fora do arquivo.
5.2. Existencia e localización de copias Non se coñecen
5.3. Unidades de descrición relacionadas Este fondo compleméntase coa documentación xestada polo Servizo de Agricultura desta Deputación.
Arquivo Histórico Provincial: os fondos foron transferidos pola Delegación Provincial de Agricultura.
Arquivo Xeral da Administración de Alcalá de Henares: sección do Ministerio de Agricultura
5.4. Nota de publicacións -Fariña Jamardo, X., Pereira Figueroa, M. A.: A Deputación de Pontevedra: 1836-1996 .- Pontevedra: Deputación Provincial, 1986 ISBN 84-505-3674-X


6. Área de notas
6.1. Notas


7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Descrición realizada polo persoal técnico do Arquivo da Deputación Provincial de Pontevedra e colaboradores
7.2. Regras ou normas General International Standard Archival description, Second Edition, ISAD (G). Norma Galega de Descrición Arquivística (NOGADA).
7.3. Data da descripción Febreiro de 2018

Páxina Seguinte Páxina 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 16/02/2018 12:37
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/