[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
XOVES, 29 DE OUTUBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

deputación de pontevedra

Plantilla de funcionarios para o ano 2005

inicio | funcionarios por categoría | funcionarios por servizo
postos laborais fixos para 2005

Relación de postos de traballo adscritos ó servizo central

DENOMINACIÓN DO POSTO DOT1CD2C.ESPECIF3T4P5AD6GRP7CP8
SECRETARIO XERAL 13031.714,80SCHNASC
VICESECRETARIO 13025.868,88SCHNASC
XEFE SERVIZO ASESORIA XURÍDICA 12821.050,16SLAGATS
TÉCNICO XESTION SERVIZO CENTRAL 1225.709,96NLAGBTM
XEFE NEGOCIADO ACTAS 1206.827,28NCAGCAD
XEFE NEGOCIADO, REXISTRO XERAL 1205.770,56NCAGCAD
XEFE UNIDADE, CONSERXERIA 11710.520,75NCPODMA
XEFE UNIDADE CONTROL E VIXILANCIA 1179.461,39NCPODEN
OFICIAL DE CONTROL E VIXILANCIA 5169.138,84NCPODOF
OFICIAL CEREMONIAL 1168.508,60NCPODOF
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ACTAS 3166.005,52NCAGDAU
AUXILIAR ADMINISTRATIVO REXISTRO XERAL2164.948,80NCAGDAU
TELEFONISTA, SERVIZO CENTRAL 2164.315,92NCPODOF
OFICIAL CEREMONIAL 1163.259,20NCPODOF
ORDENANZA SERVIZO CENTRAL 1146.671,27NCAGESU
ORDENANZA SERVIZO CENTRAL 1144.792,19NCAGESU
ORDENANZA SERVIZO CENTRAL 2143.417,71NCAGESU
ORDENANZA SERVIZO CENTRAL 1143.260,15NCAGESU
ORDENANZA SERVIZO CENTRAL 5143.102,59NCAGESU
OPERARIO LIMPEZA SERVIZO CENTRAL 2133.890,64NCPOEOP
TOTAL PRAZAS NO SERVIZO..................... 34


 1. Dotación: Nº de postos existentes
 2. Nivel de Complemento de destino
 3. Importe anual do Complemento Específico
 4. Tipo de posto de traballo
  • E: Emprego
  • N: Normal
  • S: Singularizado
 5. Forma de provisión do posto de traballo
  • C: Concurso
  • L: Libre designación

  As convocatorias por concurso ou libre designación, efectuaranse con carácter interno, salvo que en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a outro colectivo de funcionarios (entenderase en todo caso como aberta a convocatoria a aqueles postos que figuren cun asterisco).
 6. Administración
  • AG: Admón. Xeral
  • AE: Admón. Especial
  • PO: Persoal de oficios
  • CE: Cometidos Especiais
  • HN: Habilitación Nacional
 7. Grupo retributivo
 8. Categoría Profesional
  • SC: Secretarios
  • IT: Interventores e Tesoureiros
  • TS: Técnico Superior
  • TM: Técnico Medio
  • TA: Técnico Auxiliar
  • AD: Administrativo
  • AU: Auxiliar
  • MA: Mestre
  • EN: Encargado,
  • OF: Oficial
  • AY: Axudante
  • OP: Operario
  • SU: Subalterno
  • PP: Policía Provincial
  • US: Universitario Superior
  • UM: Universitario Medio
  • BC: Bacheler
  • EB: Educación Básica

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 24/01/2005 12:59
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/