[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
SÁBADO, 24 DE FEBREIRO DE 2018 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Bibliográfico » Hemeroteca » Publicacións periódicas » Catálogo en liña
Páxina Principal
Patrimonio Bibliográfico
Biblioteca
Hemeroteca
Servizo de acceso ao documento
Publicacións periódicas
Catálogo en liña
Listaxe completa
Estatísticas
Publicacións oficiais
Cartoteca
Audiovisuais

HEMEROTECA 

Catálogo en liña


 
Título: A MONTEIRA
Somanario de intreses rexionales e literatura
Editorial: Dirección Xeral de Política Lingüística
Info adicional: Comezo / Fin: 1889 / 1890

Continúa como O Labrego (1891)
Exemplares: nº 1-13 (1989) e 14-65 (1890). MP 1889: Año I, N. 1-13 // 1890: Año II, N. 14-65 (FACS D9)
Sumario/s:

Nº 1 (1889)

Esperta / Amador Montenegro

A gaita gallega

Fillos ilustres de Galicia: Lixeiros apuntes pra un-ha vida de San Froilán, Obispo e Patrón de León e Lugo I

D'a Fala Galega I / M. Pardo Becerra

Nº 2 (1889)

Braña, montes e veiga

Dous amores: Anaco d'un poema / Xesús Rodríguez López

Fillos ilustres de Galicia... II

Os meus primiños Cunchiña e Viutor Pardo e Saavedra... / Amador Montenegro

O Rexionalismo gallego n-a Améreca I

De Ceca pra Meca / Pepe d'as Festas

Nº 3 (1889)

O Rexionalismo gallego n-a Améreca II

Conto / Eduardo Pardo y Gómez

Fillos ilustres de Galicia... III

Sin penas non hai vida / Amador Montenegro

Orballadas / Xesús Rodríguez López

Nº 4 (1889)

Doores e consolos, traducido / Xosé Pérez Ballesteros

Fillos ilustres de Galicia IV

Era d'ordago

D'a fala gallega II / M. Pardo Becerra

¡Ainda non proieutos! / Pepe d'as Festas

Nº 5 (1889)

O dia d'os morios

Dobran doentes...

Fillos ilustres de Galicia... V

Síntesis / R. Pesqueira Crespo

Orballadas / Xesús Rodríguez López

As duas pernas / Alfredo G. Doriga

Nº 6 (1889)

Aparencea e realidad

¿Qué tes, miña nena...? / Heraclio P. Placer

As eleucios municipás

Unha hestorea / Bautista Varela

A Cruz d'o Carballo / I. López

Dab'o deño a miña sorte...

A Monteira /

¡¡Y-auga!! / Pepe d'as Festas

Nº 7 (1889)

Fillos ilustres de Galicia... IV

Dios, amor e poesía / Carlos Pol Caamaño

Bastían e Crispin I / Marcial Valladares

O emigrante / Amador Montenegro

Un bon exempro

Remposta / Pepe d'as Festas

Nº 8 (1889)

Non é verdá

A maldición / Xavier Valcarce Ocampo

Bastían e Crispin II / Marcial Valladares

Coitas / Eduardo Pardo y Gómez

A cruz d'o carballo / I. López

Nº 9 (1889)

Fillos ilustres de Galicia... VII

Ben aparexados / Anxel Vázquez Taboada

Bastían e Crispin III / Marcial Valladares

Campaniña non toques... / I. López Saavedra

O Chufón

¡De xusticia! / Pepe d'as Festas

Nº 10 (1889)

Os misterios d'unha empanada / Juan Cuveiro Piñol

Pregaria a María Inmaculada / Xesús Rodríguez López

D'a Fala gallega III / M. Pardo Becerra

Xusto dor / R. Pesqueira Crespo

A billarda / Xesús Rodríguez López

Consellos d'amigo / Pepe d'as Festas

Nº 11 (1889)

¡Galicia, esperta!

Vive hoxe n-a miñ' aldea... / I. López Saavedra

Fillos ilustres de Galicia... VIII

Tres fechas / Cesáreo López Pinal

O bombo

Sembranzas 'a sorte

Nº 12 (1889)

Os museos arqueolóxicos de Galicia

Faiscas / R. Pesqueira Crespo

As varas de fiscal

Os pais e os fillos: soneto / Xosé Rodríguez Seoane

Volt'e dalle / Pepe d'as Festas

Nº 13 (1889)

¡Filiz España! ¡Filiz Galicia?

¿Un ou dous?

Dend'a Corte / Manoel d'a Cabana

Nº 14 (1890)

Deus fratresque gallaici / Antonio de la Iglesia González

Unha boda / X. Alonso

A. M. / Xosé Bermúdez Montero

Follas d'un libro / Amador Montenegro

Nº 15 (1890)

As literaturas rexionales

O lobo cacique / M. López Prado

¡Pontevedra! / Eduardo Pardo y Gómez

Antón o simpre

Epigrama xurídico

As miñas felicitacios / Pepe d'as Festas

Nº 16 (1890)

Fillos ilustres de Galicia... IX

Espriguizos / X. Rodríguez López

D. Xosé Trucharte Villanueva

O zorro y-o galo / A. Xaquín M. Saavedra

Cantares de Lugo / Pepe d'as Festas

Nº 17 (1890)

Os nosos hirmaus

Espricación / Xavier Valcarce Ocampo

Axénceas matrimonias

Dengue, gripe e trancazo / X. Rodríguez

Trancazos / Pepe d'as Festas

Nº 18 (1890)

O congreso rexional

A El / Esperanza Roca

Fillos ilustres de Galicia... X

Xuaniña / I. López Saavedra

A volta d'o mariñeiro / M. López Prado

Un caso de trancazo / Pepe d'as Festas

Nº 19 (1890)

Documento cureoso / Antonio López Ferreiro

¡Probes paxaros! / Esperanza Roca

A primeira consulta / Xaquín M. Saavedra

Un desahuciado / Cesáreo L. Pinal

Nº 20 (1890)

Documento cureoso II / Antonio López Ferreiro

Follas de un libro / Amador Montenegro

Dend'a Corte / Manoel d'a Cabana

Chacales e años / Manoel de Palacio

Entre comadres / Pepe d'as Festas

Nº 21 (1890)

¡Grorea a Peral!

Aparenceas / Esperanza Roca

Fillos ilustres de Galicia... XI

Como hai moitas / R. Pesqueira Crespo

O Cotillón

O Antroido

A millor prenda / Bautista Varela Balboa

Nº 22 (1890)

Alfredo Brañas Méndez

O. P. M. Feixóo / Alfredo Brañas Méndez

El regionalismo / Amador Montenegro

El regionalismo / M. Pardo Becerra

Nº 23 (1890)

Documento cureoso / Antonio López Ferreiro

Espiñas / Esperanza Roca

¡Viva o rexionalismo! / C. López Pinal

A picardía d'un esquirbano / A. Xaquín M. Saavedra

¡Loita! / Ildefonso L. Saavedra

Os carambelos d'o goberno

A céncea d'un loro

Nº 24 (1890)

¡Miña Térra! / J. Barcia Caballero

Fillos ilustres de Galicia... XII

A víspora de San Xuan I / Alfredo Brañas

Verdadeiros rexionalistas

Fe / R. Pesqueira Crespo

Deronm'aviso e consellos..., traducido

Nº 25 (1890)

Unha corrida d'arroaces / Juan Cuveiro Piñol

Meu Rodríguez Tenorio... / Manoel Amor Meilán

Discurso pronunciado en Santiag'o 9 de marzo de 1890 / Alfredo Brañas

A víspora de San Xuan II / Alfredo Brañas

Aventuras d'un secretareo d'auntamento: Aleluia / Pepe d'as Festas

Nº 26 (1890)

Fillos ilustres de Galicia... XIII

A Virxen d'os doores / Alfredo G. Dóriga

Os bes d'o auntamento

A nay d'o soldado / Filomena Dato Muruais

Fas ben, muller, fas ben: namentras poidas... / R. Pesqueira Crespo

¡Disgracea a miña! / Pepe d'as Festas

Nº 27 (1890)

Xesucristo-Dios

Adoración d'a Crús... / J. P. Ballesteros

Poetas religiosos inéditos del siglo XVI

Xesús n-o Calvario / Amador Montenegro

Discurso pronunciado en Santiago...(II) / Alfredo Brañas

Dende Fonsagrada / Xesús Rodríguez López

Nº 28 (1890)

¡Corenta mil escravos!

¡Queixa! / Esperanza Roca

Soñar desperto / Xan Rodríguez Banante

A víspora de San Xuan III / Alfredo Brañas

Remedo contr'a fame

Nº 29 (1890)

Amor de baile / Xesús Rodríguez López

Discurso pronunciado... (III) / Alfredo Brañas

O emperadore d'a China, traducido

Os nomes compancueiros

A víspora de San Xuan IV / Alfredo Brañas

Nº 30 (1890)

Remédeo contr'a fame II

O cruceiro d'a serra: Lenda / Heraclio P. Placer

O certame musical de Tuy

Brétema / R. Pesqueira Crespo

Cousas miñas... / Pepe d'as Festas

Nº 31 (1890)

O dous de maio / Amador Montenegro

Morriña / Manoel Amor Meilán

Duas palabras á K. Nario

A Manoel Murgía / Alberto García Ferreiro

Dende Santiago / Xosé Bermúdez Montero

Por dar golpe... / M. Mató

Nº 32 (1890)

Fillos ilustres de Galicia... XIV

O Alaláa... / R. Pesqueira Crespo

La Gallega: Descubrimiento d'o novo mundo, traducido

A. C...: soneto / Alexandro Rodríguez

Conto heráldico / A. Xaquín M. Saavedra

Despedida: Anaco d'unha lenda / A. M.

Nº 33 (1890)

Antr'as sombras / Manoel Amor Meilán

¡A liberta! / Esperanza Roca

O verdadeiro rexionalismo / Heraclio Pérez Placer

Consecoénceas / C. López Pinal

A manda / A. Xaquín M. Saavedra

Indeciseón / Pepe d'as Festas

Nº 34 (1890)

Cartas gallegas... / Amador Montenegro

O xastre d'as Xirigallas / Manoel Mato

A viutorea d'un borracho... I

Sin nome / R. Pesqueira Crespo

Un valente xastre

Nº 35 (1890)

Alira de Elfe... I / Manuel Lois Vázquez

A un tal... Sánchez / E. Núñez Sarmiento

Certame musical n-a Cruña

Os pinos / Eduardo Pondal

Adiós á Galicia / Salvador Golpe

Nº 36 (1890)

A viutorea d'un borracho... II

A volta da primavera... / Pepe Raimúndez

Dend'a Corte / Manoel d'a Cabana

¡Non chores! / M. Lois Vázquez

O certame d'o Liceo Brigantino d'a Cruña

Finis coronat... / Pepe d'as Festas

Nº 37 (1890)

Alira de Elfe... II / M. Lois Vázquez

A noiva d'o soldado / Eduardo Pardo y Gómez

A viutorea d'un borracho... III

A. (Versos de despedida) / R. Pesqueira Crespo

O zapateiro rañoso

Nº 38 (1890)

Alira de Elfe... III / M. Lois Vázquez

O Miño / Amador Montenegro

Espranza d'a Térra

Xerigonza... ¿ou qué? / Manuel Lois

Nº 39 (1890)

Astucea d'un labrego / Amador Montenegro

A muralla de Lugo / Esperanza Roca

Un xuiceo honroso pra Galicia

Apertas / E. Núñez Sarmiento

Nº 40 (1890)

Un fillo ilustre de Lugo (D. Xan Diez, maestro de violín) / Xulio Alonso

A miña anduriña / Pepe Raimúndez

Alira de Elfe... IV / M. Lois Vázquez

Cairon n-os abismos d-o pasado... / R. Pesqueira Crespo

As sopas en viño... I

Sentencea / A. Xaquín M. Saavedra

Nº 41 (1890)

Fillos ilustres de Galicia... XV

Soedades / Manoel Núñez González

As sopas en viño... II / Xán Rodríguez Baanante

A poesía moderna / Cesáreo L. Pinal

Nº 42 (1890)

Os anemigos de Galicia

A gaita gallega, traducido

Alira de Elfe... V / M. Lois Vázquez

A C...: soneto / Alexandro Rodríguez Cobelas

En Monforte / Pepe d'as Festas

Nº 43 (1890)

Paxinas d'un libro a un antirrexionalista / Galaicus

¿Qué din as brisas... / Esperanza Roca

Mais agudezas d'os gallegos / Juan Cuveiro Piñol

O ceguiño / Amador Montenegro

As festas d'a Cruña

Refrás gallegos I / Antonio Saco y Arce

Nº 44 (1890)

Alira de Elfe... VI / Manoel Lois Vázquez

Paráfrasis d'o salmo II de David / José Pérez Ballesteros

Rimas: A siñorita doña Xulia Sarmiento

Refrás gallegos II / Antonio Saco y Arce

Nº 45 (1890)

Botaranme d'os bes e mais d'a casa... / Esperanza Roca

Alira de Elfe... VII / Manoel Lois Vázquez

A bandeira literarea / Alberto García Ferreiro

Dous emigrantes / M. López Prado

Cando é que xeme á pátrea baixo ó pe... / R. Pesqueira Crespo

Refrás gallegos III / Antonio Saco y Arce

Nº 46 (1890)

Ó pé d'o castelo de Monforte / Amador Montenegro

Groria a Galicia

Becquerianas gallegas / Manuel Núñez González

Dous emigrantes II / M. López Prado

Nada entre dous pratos / Higinio F. de la Vega

Refrás gallegos IV / Antonio Saco Arce

Nº 47 (1890)

Lexanías / E. Núñez Sarmiento

Alira de Elfe... VIII / Manoel Lois Vázquez

Coadro / R. Pesqueira Crespo

Choros d'algunhas mulleres / Manoel d'a Cabana

Refrás gallegos V / Antonio Saco Arce

Nº 48 (1890)

A conferencia d'o señor Murgía n-a "Lliga de Catalunya"

Paráfrasis d'o salmo 103 de David según o orixinal hebreo / José Pérez Ballesteros

Choros d'algunhas mulleres II / Manoel d'a Cabana

A cita / Xesús Rodríguez López

Nº 49 (1890)

Quen mal anda... / F. Pórtela Pérez

Caeume a lotería / Higinio F. de la Vega

Alira de Elfe... IX / Manoel Lois Vázquez

Mais val tarde que nunca / Bautista Varela

O certame musecal d'a Cruña

¡Foi boa! / C. L. Pinal

Refrás gallegos VI / Antonio Saco Arce

Nº 50 (1890)

Fillos ilustres d'a nosa ciudá: Xan Montes Capón / M. Pardo Becerra

O enxebre maiestro gallego Xan Montes / Amador Montenegro

'O meu querido amigo e laureado múseco D. Xan Montes Capón / S. Rois

Balada gallega / Xoan Montes

'O eminente maestro múseco don Xoan Montes / E. Núñez Sarmiento

Letra d'a Balada Gallega Adiós á Galicia / Salvador Golpe

Orfeón Gallego: individuos que concurriron ó Certame de Santander

Nº 51 (1890)

A conferencia d'o señor Murgía... II

A Galicia / Manoel Núñez González

Alira de Elfe... X / Manoel Lois Vázquez

'O laureado compositor gallego Xan Montes / Xesús Rodríguez López

A compaña / Pepe d'as Festas

Nº 52 (1890)

¡Adiante! / R. Pesqueira Crespo

A Galicia y os seus Orfeós / Pepe Raimundez

Alira de Elfe... XI / M. Lois Vázquez

Miróu Rosa sorprendida... / Ildefonso López Saavedra

Refrás gallegos VII / Antonio Saco Arce

Contiños / Urbano González

¡Volta ó conto! / C. L. Pinal

Nº 53 (1890)

Lenda tráxica / Heraclio P. Placer

Cousas d'o sigro d'as luces / Ramiro Vieira Durán

Pensamento / R. Pesqueira Crespo

¡Tempo era! / C. L. Pinal

As festas de San Froilán / X. Rodríguez López

Nº 54 (1890)

Croquis / Amador Montenegro

Lembranza / Esperanza Roca

Refrás gallegos VIII / Antonio Saco Arce

Un Pauto / Roxelio Lois

A Cesáreo López Pinal / Pepe d'as Festas

Nº 55 (1890)

Badaladas / Manoel Amor Meilán

Deus fratresque Gallaici / Antonio de la Iglesia González

Os Caiceños

Probe d'o débele / Eduardo Pardo Gómez

Boa sería / Bautista Varela

Os bailes n-o casino / Xesús Rodríguez López

Nº 56 (1890)

Unha visita a Rosalía Castro / Lisardo Barreiro

¿Qué dirán? / Filomena Dato Muruais

Unha escena n-un café / A. Xaquín M. Saavedra

¡Quén non chora! / Ildefonso López Saavedra

As deputadas

Roto d'as afeuciós o debre lazo... / R. Pesqueira Crespo

Sorte d'o demo / Dionisio Ciriaco Pardo

Refrás gallegos IX / Antonio Saco Arce

O noivo de Xoana / R. Vieira Duán

Nº 57 (1890)

O dia de difuntos / R. Pesqueira Crespo

Os meus tios... / Ildefonso López Saavedra

Unha satisfaución

Tradución libre d'o salmo CXXXVI / Pepe Raimundez

Algo é algo

O paxaro d'a morte / Constantino Fernández

Refrás gallegos X

Nº 58 (1890)

A Sociedá Folk-lore gallego... / Antón d'a Igreja González

A ela / M. Lois Vázquez

A certo... amigo / Amador Montenegro

Entre compadres / Pepe d'as Festas

Nº 59 (1890)

Proteución a Peral

¡Piedá! / Esperanza Roca

¡Cant-é! / Eladio Rodríguez González

Contiños: Amor 'o próximo / Urbano González

O cestiño de frores..., traducido

A Xoana Rodríguez Arosa / Ramiro Vieira Durán

Refrás gallegos XI / Antonio Saco Arce

Cantares de-votos / Pepe d'as Festas

Nº 60 (1890)

A casa d'a fame

¡Demo non digas! / Eladio Rodríguez González

Pezas d'un proceso

Refrás, proverbios e dicires gallegos... / Marcial Valladares

Nº 61 (1890)

Consumatum est

As duas santiñas... / Pepe Raimundez

O puzo d'o barco / Eduardo Rodríguez González

Pois... non me conformo / A. Xaquín M. Saavedra

A Peral / Amador Montenegro

Refrás, proverbios... II / Marcial Valladares

Difrencia / R. Pesqueira Crespo

Meus sogros / R. Vieira Durán

Nº 62 (1890)

Folk-lore gallego... / Antonio de la Iglesia

O puzo d'o barco II / Eladio Rodríguez González

Refrás, proverbios... III / Marcial Valladares

Soneto / Amador Montenegro

¡Ay! / Xuxe Lupes

Nº 63 (1890)

A Sociedá Folk-lore gallego II / Antón d'a Igreja González

O puzo d'o barco III / Eladio Rodríguez G.

Asociaceon rexional d'escritores e artistas gallegos / Galo Salinas e Rodríguez

Probas d'amor / Higinio F. de la Vega

Parbaxoladas / Juan Cuveiro

Teus beizos roubaron d'albaca o prefume... / R. Pesqueira Crespo

Refrás, proverbios... IV / Marcial Valladares

Nº 64 (1890)

O bosque d'Armenteira..., traducido

O puzo d'o barco IV / Eladio Rodríguez G.

Un soldado listo II / M. d'a C.

O desdichado / Constante Fernández

Refrás, proverbios... V / Marcial Valladares

O rio que esbara... / R. Pesqueira Crespo

Nº 65 (1890)

O inverno n-a montaña / Constantino Fernández

Refrás, proverbios e dicires gallegos / Marcial Valladares

Prema (click) para ampliar a imaxe
INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 24/02/2018 06:46
Copyright © 2002-2018, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/