[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
SÁBADO, 24 DE FEBREIRO DE 2018 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Bibliográfico » Hemeroteca » Publicacións periódicas » Catálogo en liña
Páxina Principal
Patrimonio Bibliográfico
Biblioteca
Hemeroteca
Servizo de acceso ao documento
Publicacións periódicas
Catálogo en liña
Listaxe completa
Estatísticas
Publicacións oficiais
Cartoteca
Audiovisuais

HEMEROTECA 

Catálogo en liña


 
Título: A NOSA TERRA
Semanario fundado por Solidaridad Gallega
Editorial: Ediciones Edman
Info adicional: Comezo / Fin: 1907 / 1908

Semanario publicado na Coruña a partir de 1907 que cesou, na súa primeira etapa, en 1908. Dirixido por Uxío Carré Aldao, publicouse por iniciativa do sector galeguista de Solidaridad Gallega. A revista, de carácter rexionalista, anticaciquil e proagrario, iniciou a súa segunda etapa na Coruña a partir de 1916. Apareceu baixo varios subtítulos e estivo dirixida por A. Villar Ponte ata 1921 e logo por Víctor Casas. A partir de 1922, foi o órgano de expresión do sector coruñés das Irmandades da Fala. Na súa terceira etapa (1932-1936), apareceu baixo o subtítulo "Boletín do Partido Galeguista" e actuou como voceiro deste partido, unha vez que as Irmandades da Fala se disolveron e cederon a súa cabeceira ó Partido Galeguista (1931). En 1934 o goberno de Lerroux suspendeuno e reapareceu en 1935, ata que co levantamento militar de 1936, cesou. Coa finalización da Guerra Civil española principiou unha nova etapa no exilio. A partir de 1942 editouse en Bos Aires, promovida pola Irmandade Galega de Bos Aires e co subtítulo "Periódico galego", no que Castelao actuou como director e editorialista ata a súa morte. A partir de 1977, publicouse como semanario en Santiago de Compostela, recuperando a cabeceira aparecida en 1907. Apareceu regularmente a partir de 1978 co subtítulo "Periódico galego semanal", e nesta nova etapa estivo dirixido por Margarita Ledo Andión. A partir de 1981 trasladou a súa redacción a Vigo, cun novo director a partir de 1983, Afonso Eiré. A publicación adquiriu unha tendencia nacionalista moderada e unha forte aposta pola creación literaria.
Exemplares: nº 1-20 (1907), 21-60 (1908) MP 1907: Año I,n. 1-20 // 1908: Año II, n. 21-60 // T. de índices (FACS E1/I-XV)
Sumario/s:

Nº 1 (1907)

Fraternidad gallega / Manuel Murguía

Redención, poesía en gallego / M. Lugrís Freire

A luchar / J. B.

Meus amores / Salvador Golpe

Solidaridad gallega / Viriato

A caron do lar: os lobos / Asieumedre

Poesía en gallego / Eduardo Pondal

Nº 2 (1907)

A Galicia / Evaristo Martelo

Ferrocarriles gallegos

Reservas en los embargos

A Nogueira / Asieumedre

Unha de paus / Andres Muruais

Nº 3 (1907)

José Castro Chané

Unha cantiga de Chané / asieumedre

De re orfeónica / I. Varela Lenzano

A Mariquiñas Puga: despedida / M. Curros Enríquez

O alalalaa.../ Valentín Lamas Carvajal

Los caciques de antaño / Andrés Martínez Salazar

Nº 4 (1907)

Renacimiento / B. Santos y Vall.

La nueva ley electoral: más armas para el cacique

O mellor amante / asieumedre

Laboremos / F. Catoyra

Nº 5 (1907)

El arte en Galicia: abandono censurable / José Seijo Rubio

A Fouce / Gonzalo López Abente

El regionalismo y la literatura gallega en las vascongadas

Ir por lan / Asieumedre

Esperanza / eugenio Carré Aldao

En honor a Concepción Arenal

A sociedade de Noroña / A. Valcárcel

Nº 6 (1907)

Valentín Lamas Carvajal / M. Murguía

Un personaje de Esopo / Asieumedre

Localismo / Juan Beltrán

O celta / M. Lugrís Freire

O primeiro sangue / Asieumedre

Nº 7 (1907)

La nueva ley municipal

Coitas / Manuel pardo Domínguez

¡Por gallegos! / J. Beltrán

Homero / Asieumedre

La masa neutra / Francisco catoyra

A pedra da Virxe da Barca / F. Tettamancy

La autonomía para Galicia / Viriato

Nº 8 (1907)

Las Asociaciones Agrícolas

Galicia y Cataluña / Juan Beltrán

O falar das fadas / V. Lamas Carvajal

De re rústica / Juan de Ouces

Aureliano J. Pereira

A espada vingadora / Aureliano J. Pereira

El señor Canalejas y la solidaridad

A illa milagreira / Asieumedre

Nº 9 (1907)

¡Menten! / Alberto garcía Ferreiro

Nosce te ipsum

La Escuela Naval de Ferrol

A cunca d'auga / Benito Losada

El tojo / Juan de Ouces

A crus / Asieumedre

Caíndo...caíndo.../ Eladio Rodríguez González

Anduriña / Luis D'Outeiro

Nº 10 (1907)

La región gallega

Coitas / Florencio de Vaamonde

Bagatelas / Juan Beltrán

O primeiro é a mantenza / Asieumedre

La información sobre los mitins / V. M.

Nº 11 (1907)

El despertar de la tierra / Ramón M. Tenreiro

Mentira é infamia

A neve / Manuel Núñez González

Regionalismo y solidaridad / Juan Beltrán

Nouturnio / M. Curros Enríquez

Discurso / Manuel Lugrís

Airiños, airiños, aires.../ R. Vives Pastor

Nº 12 (1907)

La ley de sindicatos y el reglamento para...su anulación / Viriato

A pantasma / Francisco Añón

El parlamento español juzgado por los solidarios / J. Garriga Massó

Bagatelas / Juan Beltrán

Era xa tempo.../ Eugenio Carré Aldao

Jesuítas!

Diol-empare / Filomena dato Muruais

Volve por outra / Asieumedre

Nº 13 (1907)

¡Adiante! / M. Lugrís Freire

Vesania / J. B.

Catecismo solidario

Niño desfeito / J. Barcia Caballero

A honradés / Asieumedre

Nº 14 (1907)

Patria y Estado

Los solidarios y la Escuela Naval del Ferrol

Nai chorosa / Alberto Camino

Nuevos cruzados / J. B.

¡A xusticia! / Asieumedre

A reo / Eugenio Carré

Nº 15 (1907)

La eterna canción

Independencia de los neutros / J. B.

¡Unha alma que se vai! / José de Pazos

El regionalismo y la representación en Cortes / Viriato

No alto do Corpiño / Victorino Abente

Los republicanos / Francisco Catoyra

Un aldraxe / asieumedre

Regionalismo / Martín ramos

Nº 16 (1907)

La intelectualidad regional según los rotativos

Teñamos fe / Florencio Vaamonde

Las piedras / Juan de Ouces

¡Oh, la sindéresis! / Chinto de Almeiras

A alborada / Nicomedes Pastor Díaz

¡Protestante! / Asieumedre

Nº 17 (1907)

Una Federación Agrícola / E. C. A.

A miña fada / Florencio de Vaamonde

El ferrocarril a Corcubión

La difusión de los celtas y su idioma

Os fillastros / Manuel Martínez González

O vimbio e mailó pino / Asieumedre

Nº 18 (1907)

Una Federación Agrícola (conclusión) / E. C. A.

¡Oh, la sindéresis! / Chinto de Almeiras

O desconsolo / Alberto camino

Patacas de cedo / Xan de Lamas

¡En Láncara! / J. B.

A loitar / Eugenio Carré Aldao

Boa meiciña / Asieumedre

Nº 19 (1907)

¡Viva España! / Juan Maragall

As follas secas / Castor Elices

Conferencia / Rodrigo sanz

A miña festa / Pedro Subiela

"Tierra Gallega" y el señor Souto Ramos / M. Lugrís Freire

Unha regueifa / Asieumedre

Nº 20 (1907)

La tolerancia y los nuevos ideales / Manuel Lugrís Freire

Á vida do campo / José García Mosquera

A mellor cena / Eugenio Carré Aldao

¡Oh, la sindéresis! / Chinto de Almeiras

Noite-Boa / Antonio Castro

Os dous abogados / Asieumedre

Lembranzas / V. Abente

Nº 21 (1908)

D. Manuel Lugrís Freire

La revolución gallega de 1846 (capítulo IX)

Conto do día de reises / Eugenio Carré Aldao

A patria / M. Lugrís Freire

O escarmento / Asieumedre

Nº 22 (1908)

Don Ramón Bernárdez

La revolución gallega de 1846 (capítulo XI) / Francisco Tettamancy y Gastón

O miniño do ceo / Juan A. Saco Arce

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

Chuco e Cidrán / Florencio de Vaamonde

¡Bótelle terra! / Asieumedre

Nº 23 (1908)

Del libro "En Prosa" / Manuel Murguía

El sufragio universal, el voto corporativo y la elección de segundo grado

O arco da vella / Juan Barcia Caballero

La revolución gallega de 1846 (capítulo XI) / Francisco Tettamancy y Gastón

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

Pol-a patria / Eduardo Pondal

Boa resposta / Asieumedre

Nº 24 (1908)

La merecen

Mitin en carral / Pablo de Andrade

Voz do pasado / Florencio Vaamonde

La revolución gallega de 1846 (capítulo XI) / Francisco Tettamancy y Gastón

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

Treno / Victorino Abente

¡Oh, la sindéresis! / Chinto de Almeiras

Rectificación / Asieumedre

Nº 25 (1908)

Del libro "en prosa" / Manuel Murguía

Un soño / Eugenio carré Aldao

La revolución gallega de 1846 (capítulo XI) / Francisco Tettamancy y Gastón

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

¡Oh, la sindéresis! / Chinto de Almeiras

A volta do emigrante / Pedro Subiela

A espada do fidalgo / Asieumedre

Nº 26 (1908)

Hablemos claro / Pablo de Andrade

El alcantarillado, los propietarios y los inquilinos

Adios ríos, adios fontes / Rosalía de Castro

Fernando Alsina / E. C. A.

Deseos / Florencio Vaamonde

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

La revolución gallega de 1846 (capítulo XI) / Francisco Tettamancy y Gastón

Os tres soldados / Asieumedre

¡Oh, la sindéresis! / Chinto de Almeiras

Aos esposos Castro López / Eugenio Carré Aldao

Nº 27 (1908)

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

Los mártires de Carral

Clara Corral / E. C. A.

O ben na terra / Clara Corral

Notas rexionalistas: Italia

O carneiro / asieumedre

Nº 28 (1908)

Da Administración Local / Manuel Banet Fontenla

A campana D'Anllons / Eduardo Pondal

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

Tiña razón!; O segredo / Asieumedre

¡Ben te vin! / Alberto García Ferreiro

Nº 29 (1908)

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

¡Ela! / Urbano González Varela

A festa da aldea / Xan do Martinete

A cruz / Antonio G. Vázquez Queipo

¡Leopoldiño! / Asieumedre

Nº 30 (1908)

Manuel Curros Enríquez

Mariñeiro da Lanzada / Luis Rodríguez Seoane

Del libro "En Prosa" / Manuel Murguía

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

El doctor alemán Vogel y el regionalismo

La ofrenda ó los folletos verdes de Don Pepiño / Asieumedre

Un héroe de 1809 / Xan do Martinete

Ao castro de Bergondo / Florencio de Vaamonde

Nº 31 (1908)

Manuel Curros Enríquez

A Virxe do Cristal / Manuel Curros Enríquez

El mejor poema de Curros Enríquez / Vicente Carnota

A palabra / Manuel Curros Enríquez

¡Curros Enríquez! / santos M. Esparís

Tangaraños / Manuel Curros Enríquez

¡Curros! / T.

a labor do poeta / asieumedre

Curros Enríquez y sus continuadores / Mariano Miguel de Val

Na morte da miña nay / Manuel Curros Enríquez

Curros / Florencio de Vaamonde

Felíz, Curros! / Eugenio carré

Nº 32 (1908)

A Curros Enríquez / E. Pondal

Curros Enríquez

¡Sursum corda!. A la muerte del poeta gallego Manuel Curros Enríquez / José de Pazos

La última carta de Curros / Salvador Rueda

Para terminar / Manuel Lugrís Freire

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

A Galicia / Francisco Añón

¡Esquenceuse! / Asieumedre

O Pintureiro / Xan do Martinete

Nº 33 (1908)

Curros Enríquez

Na morte de Curros Enríquez / Segundo Plá de Huidobro

Na morte de Curros / Avelino Barbeito

Axúdate que Dios che axudará / Xan do Martinete

Adios á galicia / Salvador Golpe

O sublime vago / E. Pondal

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

Nº 34 (1908)

Curros Enríquez

Saudo / Lisardo Barreiro

Del libro "En Prosa" / M. Murguía

Os aires da miña terra / Valentín lamas Carvajal

Batallón Literario de Santiago: 1808

¡Boa proteicion!. O raposo e mail-as galiñas / Asieumedre

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

O xastre larpeiro / Xan do Martinete

Nº 35 (1908)

Los representantes de la colonia gallega de Cuba

Religión y clericalismo / E. Menéndez Pallarés

Anduriñas e ilusións / Aureliano J. Pereira

Del libro "En Prosa" / M. Murguía

A sombra de Fandiño / Florencio de Vaamonde

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

¡Lamáchegas! / asieumedre

A capa do xastre / Xan do Martinete

Nº 36 (1908)

Teófilo Braga y la Federación

A Galicia / Francisco Añón

¡Picoulles! / asieumedre

A sombra de Fandiño / Florencio de Vaamonde

O parecer / Asieumedre

De la poda / Juan de Ouces

O culto / Alberto García Ferreiro

O xuramento / Xan do Martinete

Nº 37 (1908)

El regionalismo y el republicanismo coruñés

Conto / Lisardo Barreiro

Acción de Orbigo / Josef yañes

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

Fernando de Xinzo / Florencio de Vaamonde

Enxebres / asieumedre

De las viñas y de los vinos / Juan de Ouces

Pater noster qui est in caelis.../ Xan do Martinete

Nº 38 (1908)

Curros y la Academia Gallega

De la Guerra de la Independencia: los alojamientos en Lugo / César Vaamonde Lores

Fernando de Xinzo / Florencio de Vaamonde

Cultura popular en Barcelona: idiomas regionales / Pablo de Andrade

O aforrón / Asieumedre

Para moitos / Xan do Martinete

Nº 39 (1908)

Los mártires de Carral

Guerra de la Independencia

Fernando de Xinzo / Florencio de Vaamonde

Queixumes dos pinos / Lisardo R. Barreiro

Un embargo / Avelino Rodríguez Elías

Entre compañeiros / Asieumedre

O rendemento de Baticola / Xan do Martinete

Nº 40 (1908)

Centenario de la Independencia en La Coruña

1808 / Tettamancy

Guerra de la Independencia / J. De O.

Sampayo / M. Lugrís Freire

Certificado de purificación / E. C. A.

El sexto ejército en 1811 / César Vaamonde Lores

Expedición al norte / E. C. A.

Canto patriótico / Xan de Ouces

Gazeta, uno de los primeros periódicos de La Coruña / Eugenio carré Aldao

A Xan de Ouces / Evaristo Martelo Pauman

O francés / Asieumedre

Nº 41 (1908)

Francisco Tettamancy Gastón

La Academia Gallega / Mercedes Vieito Bouza

A velliña / Juan García San Millán

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

Soneto / Florencio de Vaamonde

O lobo e mail-o can / Asieumedre

De la Guerra de la Independencia: San Payo / César Vaamonde Lores

A un poeta enxebre / Robustiano Faginas

A Ponte da Freira / Xan do Martinete

Nº 42 (1908)

Don José de Pazos Vela-Hidalgo

La Junta del Reino en 1806 / César Vaamonde Lores

Cántiga da montaña / Aurelio Ribalta

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

O voto do pobo / Florencio de Vaamonde

Dipinicando / Manecho

O xiro do sancristán / Asieumedre

Espartaco / Xan do Martinete

Nº 43 (1908)

Los restos de D. Juan Díaz Porlier

La Junta del Reino en 1806 / César Vaamonde Lores

A castañeira en Santiago / Marcial valladares

Un incidente / Manuel Amor Meilán

A Grosfo / F. V.

Un desgraciado / M. Lugrís Freire

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

Axúdate / Asieumedre

Un home / Xan do Martinete

Nº 44 (1908)

El alzamiento contra los franceses

La Junta del Reino en 1806 / César Vaamonde Lores

Miramar / F. V.

La Academia Gallega: discurso de recepción del Académico Sr. Sanjurjo

Soneto / Vicencio de Castro

¿Caeu algún burro? / Asieumedre

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

Conferencia sobre la cuestión catalana / Juan Garriga y Massó

¡Miña Xoya! / Xan do Martinete

Nº 45 (1908)

El alzamiento contra los franceses / Eugenio carré Aldao

La Junta del Reino en 1806 / César Vaamonde Lores

Aos héroes do Medulio / Xan Silvoso de Bouzós

A miña lira / Xan de Ouces

La Academia Gallega: discurso de recepción del Académico Sr. Sanjurjo

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

Conferencia sobre la cuestión catalana / Juan Garriga y Massó

Nº 46 (1908)

Don Manuel Díez Sanjurjo

El alzamiento contra los franceses / Eugenio Carré Aldao

La Junta del Reino en 1806 / César Vaamonde Lores

La Academia Gallega: discurso de recepción del Académico Sr. Sanjurjo

Queixas / Francisco Lumbreras

A Covadanca / Asieumedre

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

Conferencia sobre la cuestión catalana / Juan Garriga y Massó

Nº 47 (1908)

El alzamiento contra los franceses / Eugenio Carré Aldao

La Junta del Reino en 1806 / César Vaamonde Lores

Alborada / manuel Lago González

La Academia Gallega: discurso de recepción del Académico Sr. Sanjurjo

A mitá en cartos / Asieumedre

A miña nai / Castor Elices

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

O violín encantado / Heraclio Pérez Placer

Nº 48 (1908)

El alzamiento contra los franceses / Eugenio Carré Aldao

Un bico / Jesús Rodríguez López

La Junta del Reino en 1806 / César Vaamonde Lores

De antroido / Francisco A. Novoa

La Academia Gallega: discurso de recepción del Académico Sr. Sanjurjo

Soneto / Xan Silvoso de Bouzós

Conferencia sobre la cuestión catalana / Juan Garriga y Massó

Gallegos en Antequera / T. Vesteiro Torres

Ateneo Coruñés / Angel del Castillo

Nº 49 (1908)

El alzamiento contra los franceses / Eugenio Carré Aldao

La Junta del Reino en 1806 / César Vaamonde Lores

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

Bergantiños / Eduardo Pondal

Discurso-contestación al señor Díez Sanjurjo / Francisco Tettamancy

A compaña / E. Sobrino

Conferencia sobre la cuestión catalana / Juan Garriga y Massó

Lóxica / asieumedre

Nº 50 (1908)

El alzamiento contra los franceses / Eugenio Carré Aldao

La Junta del Reino en 1806 / César Vaamonde Lores

Said armesto en La Sorbona

Discurso-contestación al señor Díez Sanjurjo / Francisco Tettamancy

Del peral y del manzano / Juan de Ouces

¡Ora o demo! / Eladio Rodríguez González

El salto de Santiago / Benito Vicetto

Soneto / Vicencio de Castro

Conferencia sobre la cuestión catalana / Juan Garriga y Massó

¿Fixo ben? / Leopoldo Basa

Nº 51 (1908)

El alzamiento contra los franceses / Eugenio Carré Aldao

La Junta del Reino en 1806 / César Vaamonde Lores

Soneto / Xan Silvoso de Bouzón

Discurso-contestación al señor Díez Sanjurjo / Francisco Tettamancy

Refranero gallego recogido por Eugenio Carré Aldao

Teresa (leyenda contemporánea de Galicia) / Nicolás Taboada

Soneto / Vicencio de Castro

Conferencia sobre la cuestión catalana / Juan Garriga y Massó

Nº 52 (1908)

El alzamiento contra los franceses / Eugenio Carré Aldao

Soneto / Vicencio de Castro

La Junta del Reino en 1806 / César Vaamonde Lores

Discurso-contestación al señor Díez Sanjurjo / Francisco Tettamancy

A Galicia / Xan Silvoso de Bouzós

Discurso del Mantenedor Sr. Ortega Munilla en el Certamen de Vigo

El campanero de San Julian / Sofía Casanova

Conferencia sobre la cuestión catalana / Juan Garriga y Massó

Nº 53 (1908)

Salvador Golpe Varela

Influencia de los catalanes en el progreso de la industria pesquera de Galicia / Eugenio Carré Aldao

La Junta del Reino en 1806 / César Vaamonde Lores

'N-un abanico / salvador Golpe

Un coruñés ilustre: D. Antonio Cavanilles / F. De P. Madrazo

Soneto / Xan Silvoso de Bouzón

Pitirroxos / Heráclio Pérez Placer

Conferencia sobre la cuestión catalana / Juan Garriga y Massó

Nº 54 (1908)

Influencia de los catalanes en el progreso de la industria pesquera de Galicia / Eugenio Carré Aldao

Na costa / Francisco A. de Novoa

La Junta del Reino en 1806 / César Vaamonde Lores

Soneto / Xan de Ouces

¡Oh, la sindéresis! / Chinto de Almeiras

Un bautizo original / Claudio Cubeiro

Parola / Manecho

Conferencia sobre la cuestión catalana / Juan Garriga y Massó

Fiarse de faladuras / Aureliano J. Pereira

Nº 55 (1908)

Milagros de Nuestra Señora de Las Virtudes / Florencio de Vaamonde

Influencia de los catalanes en el progreso de la industria pesquera de Galicia / Eugenio Carré Aldao

La Junta del Reino en 1806 / César Vaamonde Lores

Luar / M. Barbeito y Herrera

Soneto / Xan Silvoso de Bouzós

¡Oh, la sindéresis! / Chinto de Almeiras

Conferencia sobre la cuestión catalana / Juan Garriga y Massó

Nº 56 (1908)

Salmerón y Sarasate

Influencia de los catalanes en el progreso de la industria pesquera de Galicia / Eugenio Carré Aldao

La Junta del Reino en 1806 / César Vaamonde Lores

Soneto / Xan de Ouces

La precursora / Enrique Díez-Canedo

Pau de corno / Heraclio Pérez Placer

Conferencia sobre la cuestión catalana / Juan Garriga y Massó

Nº 57 (1908)

Influencia de los catalanes en el progreso de la industria pesquera de Galicia / Eugenio Carré Aldao

Soneto / Vicencio de Castro

Galicia y el antiguo teatro español / T. Vesteiro Torres

¡Oh, la sindéresis! / Chinto de Almeiras

A vida / aureliano J. Pereira

Conferencia sobre la cuestión catalana / Juan Garriga y Massó

Nº 58 (1908)

La Junta del Reino en 1806 / César Vaamonde Lores

El paso del túnel / Manuel Amoe Meilán

Soneto / Pedro de Aldarete

¡Oh, la sindéresis! / Chinto de Almeiras

Orense / José María Gil

¡Suicida! / Heraclio Pérez Placer

Soneto / Domingo de Buño

Nº 59 (1908)

El problema de la emigración / mariano Marfil

La Junta del Reino en 1806 / César Vaamonde Lores

Expricación / Javier Valcarce Ocampo

Las de Villadiego / T. Vesteiro Torres

San Benito de Lérez / Nicanor Rey Díaz

O Rosario D'inverno en Galicia / Jesús Rivera Vázquez

¡Oh, la sindéresis! / Chinto de Almeiras

Conferencia sobre la cuestión catalana / Juan Garriga y Massó

Nº 60 (1908)

Galicia

La Junta del Reino en 1806 / César Vaamonde Lores

Soneto / Domingo de Buño

Los Herminios / Teodosio Vesteiro Torres

La Marsellesa / Waldo A. Insua

Chinita / Heraclio Pérez Placer

¡Oh, la sindéresis! / Chinto de Almeiras

Conferencia sobre la cuestión catalana / Juan Garriga y Massó

Prema (click) para ampliar a imaxe
INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 24/02/2018 06:44
Copyright © 2002-2018, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/