[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
SÁBADO, 24 DE FEBREIRO DE 2018 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Bibliográfico » Hemeroteca » Publicacións periódicas » Catálogo en liña
Páxina Principal
Patrimonio Bibliográfico
Biblioteca
Hemeroteca
Servizo de acceso ao documento
Publicacións periódicas
Catálogo en liña
Listaxe completa
Estatísticas
Publicacións oficiais
Cartoteca
Audiovisuais

HEMEROTECA 

Catálogo en liña


 
Título: A FOUCE
Periódico galego
Editorial: [Irmandade Nazonalista Galega]
Info adicional: Comezo / Fin: 1926 / 1936

Publicación editada en Bos Aires entre o 1 de xaneiro de 1926 e o 25 de xullo de 1936 pola Irmandade Nazonalista Galega. Despois dunha paréntese, en febreiro de 1930 volveu saír editada pola Sociedade Nazonalista Pondal. Incluíu información e artigos de carácter político, nos que defendía e difundía os postulados ideolóxicos da entidade editora.

IMPORTANTE!! Algúns exemplares FÓRA DE CONSULTA
Exemplares: nº 1-4 (1926), 5-24 (1930), 25-43 (1931), 44-57 (1932) e 58-66 (1933). (Ed. facs.) MP 1926: Año I,T. I, n. 1--4 // 1930: Año I, T.I, n. 5-24 // 1931: Año I, T.I, n. 25-30 // 1931: Año II, T. II, n. 31-43 // 1932: Año III, T. II, n. 44-57 // 1933: Año IV, T.II, n. 58-66 // 1934: Año V, T. III, n. 67-76 // 1935: Año VI, T. III, n. 77-84 // 1936: Año VII, T. III, n. 85-88 (FACS D8/I-IV) 1930: Año I, 2ª xeira, n. 5, 9-10, 12-14, 16-19, 21-24 // 1931: Año II, n. 25-28, 30-36, 38, 40, 43 // 1932: Año III, n. 44-48, 50-52, 52 [i.e. 54], 57 // 1933: Año IV, n. 59-66 // 1934: Año V, n. 67-72, 74-76 // 1935: Año V [i.e. VI], n. 77, Año VI, n. 79-83, 84 // 1936: Año VII, n. 86-87 (RGMC 189) CASTP 112: 1930: Año I, n. 7*
Sumario/s:

Nº 1 (1926)

¡Guillarey! / Manoel Portela Valladares

Puritanismo ideolóxico (I) / Lino Pérez

O pintor Fernández Mazas / F. Lamas Barreiro

Nº 2 (1926)

Puritanismo idelolóxico (II) / Lino Pérez

O poeta Victoriano Taibo / Clemente López Pasarón

A paisaxe galega e a súa influenza no noso arte / Fiz do Val

Nº 3 (1926)

Algunhas refreusiós ós galegos da américa / Xan de Pazos

Puritanismo ideolóxico (III) / Lino Pérez

Metom 'entodo / Xian Portela

Nº 4 (1926)

O que xa temos é o que fai falla / Bieito Corballo

Puritanismo ideológico, encol da acción / Lino Pérez

Amando Suárez Couto / Clemente López Pasaron

Contra de Castilla / X. Barcala

¿Por España? ¿Con Portugal? / Xandomar

Nº 5 (1930)

Acción nacionalista / Vicente Barros

Cara o traballo / M. Oliveira

Gaiteiros de Soutelo de Montes / Lino Pérez

Nazonalistas do día / M. da Presa

Particularismos / Bieito Carballo

Nº 6 (1930)

O mandato imperativo / J. Domínguez

O mellor camiño / M. Oliveira

A federación antes que demócrata debe ser galega / M. Barreiro

¿Deben os nacionalistas galegos actuar no ORGA? / R. Suárez Picallo

Loitar pol-a independeza da nación galega / Pedro Campos Couceiro

Juan Luís / Clemente López Pasarón

Nº 7 (1930)

Galicia na liga das nacións ¿Porqué non está representada? / Lino Pérez

Afirmazón / Emilio Pita

Nº 8 (1930)

Galicia, galeguismo e intelectualidade / Evaristo Correa Calderón

Os nacionalistas na Federación firmeza e constancia / M. Barreiro

Nº 9 (1930)

Cousas de onte, hoxe e mañá / Sebastián Guerrero

Centro Gallego de Bos Aires perxudica a Galicia / Clemente López Pasarón

Pra os nacionalistas de Montevideo / M. Oliveira

Nº 10 (1930)

A Fouce é un joranl valente, craro e ben escrito. Ten pulo de modernidade. Así o procrama Vicente Risco, o ilustre maestro nacionalista / Vicente Risco

Os presos de Garraf / Lino Pérez

A literatura galega autual é o comenzo d´un grorioso e nacional rexurdimento / Álvaro de las Casas

Lois Amado Carballo / C. López Pasaron

Nº 11 (1930)

A esencia do progreso con relación a Galicia (Continuará) / Lino Pérez

Nº 12 (1930)

Política e apoliticismo / Lino Pérez

Políticos e labregos / Camilo Cantón

Saudade e dinamismo / Ramón Otero Pedrayo

Linoleum / Lamas Barreiro

Nº 13 (1930)

Nós somos nós / Vicente Barros

Nº 14 (1930)

Linoleum de F. Lamas Barreiro

Linoleum de R. Isla Couto

O costume / Victoriano Taibo

Nº 15 (1930)

Homenaxe a Eduardo Pondal, o gran poeta galego / F. Lamas Barreiro

Nº 16 (1930)

Cousas de onte, hoxe e mañá / Sebastián Guerrero

Nº 17 (1930)

A Fouce en Galiza / Xosé Lesta Meis

Película: Los inmigrantes celtas en la Argentina (Anuncio de Celta Film)

Na paisaxe / L. Amado Carballo

Nº 18 (1930)

A esencia do progreso con relación a Galcia / Lino Pérez

Patria e Nazonalismo / F. Lamas Barreiro

Nº 19 (1930)

Orgaización democrática dos nazonalistas

Na Galiza nova / Álvaro de las Casas

Espritos aplebeados / Fuco G. Gómez

D'actualidade galega / M. da Presa

Nº 20 (1930)

Pasando o cribo / Noseda

Puntualizazos / F. Lamas Barreiro

Os nazonalistas no agro / Bieito Carballo

Temas galegos / M. da Presa

Nº 21 (1930)

Lois Porteiro

Pasando o cribo / Noseda

Cuántos somos? / Clemente López Pasarón

A un irmán que sinte desacougos / F. Lamas Barreiro

Nº 22 (1930)

Pasando o cribo / Noseda

A un irmán que sinte desacougos / F. Lamas Barreiro

O porqué do fracaso dos partidos republicanos / Xosé Barril

Nº 23 (1930)

Tema encol do "Centro gallego" / F. Montouto

Nº 24 (1930)

Unha nova Galicia / Roberto Blanco Torres

O valor dos símbolos / Fiz do Val

Na data tristeira / Ramón Villar Ponte

¡Revivirá! / Álvaro de las Casas

Nº 25 (1931)

Mans puras / Salvador Cabeza de León

O propio descoñecimiento / Ramón Villar Ponte

O nome do noso instituto / R. Otero Pedrayo

Nazonalistas, Autonomistas, Federalistas...ou a escopeta de Don Xerónimo / F. Lamas Barreiro

Idioma e nazonalidade / M. da Presa

Nº 26 (1931)

Estampas da emigración

Ao loitador Antón Vilar Ponte / F. Lamas Barreiro

Progresos do galeguismo / Vicente Risco

O valor da lingua / ramón Villar Ponte

Nº 27 (1931)

Política e inmigrantes / Jesús Castro

Xosé Lesta Meis / Clemente López Pasarón

Nº 28 (1931)

Ourentazons / Víctor Casas

Lembranzas de neno / U. Hermida

As obrigas históricas / Fiz do Val

Nº 29 (1931)

As obrigas históricas / Fiz do Val

Políticos e labregos / Camilo Cantón

Ourentazos / Víctor Casas

Manias / M. da Presa

O socialismo, o republicanismo e o Monarquismo non resolven o problema galego / Xosé Domínguez

A galeguización da escola / Vicente Risco

Nº 30 (1931)

Ourentazons / Víctor Casas

Sentimento e ideial / V. Paz Andrade

Ideia para unha viaxe / Camilo Cantón

Nº 31 (1931)

A derrota do nazonalismo galego / Sebastián Guerrero

Nº 32 (1931)

Instantes Don Breixo

100 por 100 de nazonalismo / Vicente Risco

Nº 33 (1931)

Enxebrismo e mistificación / Vicente Barros

Verbas ó vento / Emilio Pita

Vagalumes / R. otero Pedrayo

Nº 34 (1931)

Nazonalismo e Nazonalistas / Amador R. Guerra

Hespaña / U. Hermida

Macia / M. da Presa

Nº 35 (1931)

Servilismo, cobardía e exitismo / Vicente Barros

Nazonalismo e Nazonalistas / Amado R. Guerra

Nº 36 (1931)

Galiza está amenazada pol-os beneficios do Estado Hespañol / Sebastián Guerrero

Nº 37 (1931)

O programa de nazonalismo / Vicente Risco

Nazón galega / Luís Alonso

A celebrazón d'unha efemeride independencista arxentina / Daniel Nogueira

Hai que oporse a os que mistifican o nazonalismo / Vicente Barros

A gaita / H. Vázquez Teibel

Linoleo de D. Maza

Nº 38 (1931)

No momento presente / Florentino López Cuevillas

Nº 39 (1931)

Pro porvir / Florentino López Cuevillas

Nazonlaismo de federalismo / Ramón Otero Pedrayo

A destempo / U. Hermida

Ourientazons / Víctor Casas

Nº 40 (1931)

Aución nacionalista / Vicente Barros

Nº 41 (1931)

Aución nazonalista / Vicente Barros

Nº 42 (1931)

O nemigo / V. Paz-Andrade

Exposizón presentada pol-a poñenza encargada de redactar o Anteproyeito d-Estatutos de Galiza (Continuará)

Nº 43 (1931)

A infruenza d'a literatura n'a personalidade do pobo galego / Fiz do Val

Auzión nazonalista / Vicente Barros

A Repúbrica Hespañola e os nazonalistas galegos / Daniel Nogueira

Exposizón presentada pol-a poñenza encargada de redactar o Anteproyeito d-Estatutos de Galiza (Continuará)

Nº 44 (1932)

Camiñar do cangrexo / Luis Cortiñas Díaz

Verbas e povo / V. Paz Andrade

Aución nacionalista / Vicente Barros

Exposizón presentada pol-a poñenza encargada de redactar o Anteproyeito d-Estatutos de Galiza

Nº 45 (1932)

Do momento actual / U. Hermida

Sociedades galegas / Benito Fernández

Nº 46 (1932)

Aución nacionalista / Vicente Barros

A ferrovía Zamora-Ourense-Coruña / U . Hermida

Nº 47 (1932)

Coloñaxe / M. da Presa

Galicia e Castela / Francisco Lamas

O aumento da contribución rústica i agricultura galega / U. Hermida

Nº 48 (1932)

Meiciñas e meiciñeiros non conquiren tirarlle as vellas doenzas da Galiza / Francisco Lamas

Nº 49 (1932)

Estilo Galego / Ramón Otero Pedrayo

O povo e os inteleituais / M. da Presa

Os homes, os ditos e os feitos / Bieito Carballo

Nº 50 (1932)

Muxicas de renascencia / U. Hermida

Unha angueira precisa do galeguismo / Vicente Risco

Nº 51 (1932)

Leria nova / Vicente Risco

Un premio a o millor libro galego do ano / Daniel Nogueira

Nº 52 (1932)

A Atlántida / Vicente Risco

Aición galega / Daniel Nogueira

A sinificación espiritoal do día da Galiza / Ramón Otero Pedrayo

Nº 53 (1932)

Doroso pro certo / Ramón Villar Ponte

Os homes, os ditos e os feitos / Bieito Carballo

Nº 54 (1932)

Un libro triste / Rqmón Otero Pedrayo

Método de lectura por Josefa Iglesias Vilarelle / Clemente López Pasarón

Nº 55 (1932)

Que a nosa terra sexa nosa! / Ricardo Flores

Os galegos ante a historia / Manoel Lamas González

A do dengue / Valentín Lamas Carbaxal

Nº 56 (1932)

Máis sobor da nosa lingua / Francisco Fernández del Riego

Illas de silenzo / R. Otero Pedrayo

Nº 57 (1932)

Namentres non amenaza o novo día... (debuxo) / Vidarte

Infruenza da lingua / Ricardo Flores

Nº 58 (1933)

Gallola, Mocedade, Revolución / Francisco F. del Riego

Nº 59 (1933)

A patria grande / Ricardo Flores

Fagamos respetar a muiñeira / Bieito Fernández

Nº 60 (1933)

Detratores da nosa raza / Ricardo Flores

Pol-a Unniversidade Nacional / Francisco F. del Riego

Nº 61 (1933)

Álvaro de las Casas, fala dos incorrectos procederes dos que lle incoaron o vergoñoso e ilegal proceso acedémico / Álvaro de las Casas

Nº 62 (1933)

Na festa da patria / Ramón Villar ponte

A patria dos galegos / Ricardo Florez

Acaba de chegar breviario da autonomía / R. Vilar Ponte

Quen e como se salvará Galiza / Fiz do Val

A nosa festa nacional / Francisco Fernández del Riego

Patria, idioma, libertade... / Manoel Lamas

Refreisións encol do momento aitual da Galicia / Lois Tobío Fernández

Nº 63 (1933)

Nazonalismo e fecundidade / Ramón Villar Ponte

Nº 64 (1993)

O trunfo sera noso / Ricardo Flores

Ollando ao lonxe / Ramón Villar Ponte

Nº 65 (1993)

Novos roteiros / Manoel Prieto

Contra os treidores / Ricardo Flores

Nº 66 (1933)

Unha data de tristeiro relembro / Ricardo Flores

O nome non fai a cousa / Fuco G. Gómez

Prema (click) para ampliar a imaxe
INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 24/02/2018 06:47
Copyright © 2002-2018, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/