[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MÉRCORES, 21 DE AGOSTO DE 2019
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Taboleiro de anuncios » Subvencións, axudas, bolsas...
Páxina Principal
Taboleiro de anuncios
Boletín Oficial da Provincia
Emprego Público
Subvencións, axudas, bolsas...
Perfil do contratante
Cursos
Extractos do Pleno
Extractos da
Xunta de Goberno
Decretos Presidenciais
Notas de Prensa
Axenda

Páxina 1 [2]
SUBVENCIÓNS, AXUDAS, BOLSAS... 

Deputación de Pontevedra

Bolsa de licenciado en Bioloxía para a realización de tarefas de diagnóstico fitopatolóxico mediante técnica de bioloxía molecular na Finca Areeiro

Anuncio | Instancia | Adxudicación

Adxudicación

De conformidade coa proposta da Comisión seleccionadora dunha Bolsa de Licenciado en Bioloxía para a realización de tarefas de diagnóstico fitopatolóxico mediante técnicas de bioloxía molecular na Finca Areeiro, aprobada por acordo adoptado na Xunta de Goberno celebrada o 11 de febreiro de 2005, acórdase por unanimidade adxudicar esta beca a Dona Mª Dolores Montenegro Gregorio, por importe de 841,40 €/mes, con efectos 1 de maio de 2005 e polo período dun ano, podendo prorrogarse por períodos anuais ata un máximo de catro anos en total, á vista do informe favorable do xefe do Servizo Agrario e por acordo da Xunta de Goberno.

Dita cantidade imputarase á partida 05/711.711.481.01 do orzamento provincial.

A aceptación e aproveitamento desta bolsa de estudos non establece relación laboral nin funcionarial coa Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación de dito bolseiro ó citado Organismo.

Así mesmo, e tendo en conta a proposta da Comisión seleccionadora, designase como suplente, en caso de renuncia da titular a Dona Cristina Silvar Pereiro.

Pontevedra, 24 de abril de 2005
O PRESIDENTE
O SECRETARIO ACCTAL.

Páxina 1 [2]

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 06/05/2005 14:42
Copyright © 2002-2019, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/