[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
SÁBADO, 14 DE DECEMBRO DE 2019
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Taboleiro de anuncios » Subvencións, axudas, bolsas...
Páxina Principal
Taboleiro de anuncios
Boletín Oficial da Provincia
Emprego Público
Subvencións, axudas, bolsas...
Perfil do contratante
Cursos
Extractos do Pleno
Extractos da
Xunta de Goberno
Decretos Presidenciais
Notas de Prensa
Axenda

Páxina 1 2 [3]
SUBVENCIÓNS, AXUDAS, BOLSAS... 

Padroado de Turismo Rías Baixas

Bases reguladoras da convocatoria pública para a concesión de subvencións para realización de material de divulgación e información turística para o ano 2005

Bases | Anexo I | Anexo II

Anexo II

FORMATOS-TIPO PARA MATERIAL DIVULGATIVO E PROMOCIONAL

O Padroado de Turismo pon a disposición de tódolos interesados o Manual de Normativa Gráfica, do que extractamos o máis salientable:

1.- GUÍAS, FOLLETOS, RUTAS

 • Tamaños
  1. 10 cm. ancho x 21 cm alto para folletos pequenos
  2. 15 cm x 21 cm alto para guías ou rutas.
 • Insercións:
  • Portada
   1. O exterior do folleto (portada e contraportada) ilustrarase cunha única imaxe seleccionada libremente polo Concello ou Entidade.
   2. Nome destacado da entidade e eslogan (se o tivese) na metade superior, quedando reservada a metade inferior para o título da guía, idioma e outros posibles datos.
   3. Tódolos folletos levarán unha banda inferior ó longo de todo o folleto (portada e contraportada) de 3 cm. De alto, de cor azul (Pantone 288 CVC –c100 m65 y0 k30-), onde se ubicarán os logotipos oficiais de Turismo Rías Baixas e Deputación Pontevedra
  • Logotipos
   Na franxa dianteira só se poderá coloca-lo logotipo oficial de “Turismo Rías Baixas” co sol e o lema “ven y déjate llevar” en su tipografía orixinal e centrado respecto á banda.
  • Contraportada
   1. Na franxa traseira ubicaránse os seguintes logotipos: Turismo de Rías Baixas á dereita e a Deputación de Pontevedra a esquerda.
   2. Os logotipos das entidades colaboradoras que por obriga deban aparecer no folleto nunca poderán ser incluídos dentro da franxa azul. A súa colocación natural será xusto encima de dita franxa na
  • Interior
   1. O interior levará un Índice centrado das materias do folleto, así como referencia a web www.riasbaixas.org, e tfno 986 842 690 de Turismo Rías Baixas, que se colocará preferentemente no interior da portada.

2.- MAPAS, RUEIROS
Valorarase a actualización dos contidos de rueiros comarcais, locais, mapas con detalles, etc. Non se establece un tamaño estándar, pero sí deben incluirse en portada ou contraportada os seguintes datos:

 1. Logo oficial, web www.riasbaixas.org e teléfono 986 842 690 de Turismo Rías Baixas, e logo de Deputación de Pontevedra.

3.- POSTERS, SEPARATAS, POSTAIS
En carteis ou pósters débese incluir unha banda inferior azul centrada que conteña:

 1. Á esquerda, logo “DEPUTACIÓN PONTEVEDRA”, en branco.
 2. Á dereita, logo “TURISMO RÍAS BAIXAS”, a cores ou branco.
  Ámbolos logos deben ter un tamaño mínimo de 1cm x 1cm.
 3. No centro, eslogan “Concello/Vila/Lugar, UN/HA Concello/Vila/Lugar SORPRENDENTE”

En postais ou separatas débese incluir alomenos o Logo oficial de Turismo Rías Baixas.

4.- MATERIAL AUDIOVISUAL
Só se subvencionará material en formato profesional (DVCam, Betacam, DVCPro ou semellantes) que inclúan os Logos Oficiais de “DEPUTACIÓN PONTEVEDRA” e “TURISMO RÍAS BAIXAS” nos créditos e tamén nas carátulas de presentación.

5.- PÁXINAS WEB
Débese incluír un link a www.riasbaixas.org na páxina principal da web, que debe estar actualizada.

6.- RESTO MATERIAL DIVULGACIÓN
En tódo material subvencionable debe incluirse en lugar visible ós logos de DEPUTACIÓN PONTEVEDRA e TURISMO RÍAS BAIXAS, así como páxina web www.riasbaixas.org e teléfono de Turismo Rías Baixas: 986 842 690.Páxina 1 2 [3]

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 18/05/2005 06:22
Copyright © 2002-2019, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/