[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
DOMINGO, 25 DE OUTUBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010
1º semestre 2010
2º semestre 2009

Páxina 1 2 3 [4] 5
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

deputación de pontevedra

Convocatoria de dúas bolsas de estudo de Licenciado en Letras

bases | solicitude | declaración xurada
adxudicación

Adxudicación

Adxudicación de dúas bolsas de estudo para o Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación Provincial

De conformidade coa proposta da Comisión seleccionadora de dúas bolsas de Licenciados en letras con destino ó Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación Provincial, aprobadas por acordo adoptado na Xunta de Goberno celebrada o 29 de xullo de 2005, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade adxudicar estas bolsas a Dona María Romina Blanco González e Marta Lucio Gómez, por importe de 841,42 €/mes, con efectos 16 de outubro de 2005 e por un período dun ano, podendo prorrogarse por períodos anuais ata un máximo de catro anos en total, á vista do informe favorable do Xefe do Servizo de Arquivo, Biblioteca e Publicacións e por acordo da Xunta de Goberno.

Ditas cantidades imputaranse á partida 05/454.451.481.01 do Orzamento provincial. A aceptación e aproveitamento desta beca non establece relación laboral nin funcionarial coa Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación de dito bolseiro ó citado Organismo.

Pontevedra, 7 de outubro de 2005
O PRESIDENTE
O SECRETARIO

Páxina Seguinte Páxina 1 2 3 [4] 5

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 19/10/2005 09:06
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/