[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 15 DE OUTUBRO DE 2019
   Está en » depontevedra.es
Páxina Principal
Símbolos da Deputación: escudo e bandeira
Información económica e financeira
Ordenanzas
Patrimonio da Deputación
Historia
Organismos Autónomos
ORAL
IPESPO
Estatutos
Consello reitor
Licitacións
Museo
Escola de Canteiros
Turismo Rías Baixas
Caixa Anticipos
Partidos xudiciais
Teléfono de contacto
Atención ó cidadán
Aviso Legal

Páxina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Estatutos (cont.)

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS

En tanto en canto o Consello rector do IPESPO non aprobe o cadro de persoal o Presidente da Deputación adscribirá a este organismo autónomo o persoal necesario para o desenvolvemento das súas funcións de entre o que está destinado na Deputación.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

As actuacións desenvoltas polos Consorcios Urbanísticos, creados ou cuxa creación se estea tramitando pola Deputación Provincial de Pontevedra con Concellos da Provincia, poderán ser asumidas polo IPESPO nos termos que se acorden entre este Organismo autónomo e os respectivos Consorcios Urbanísticos.

DISPOSICIÓNS FINAIS

Primeira.— En todo o que non estea expresamente regulado nos presentes estatutos, resultará de aplicación a lexislación de réxime local e, de modo supletorio, as normas que configuran o réxime xurídico dos organismos autónomos do Estado.

Segunda.— Os presentes estatutos aprobounos o Pleno da Deputación Provincial de Pontevedra en data 29 de decembro de 2004 e entrarán en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Páxina Seguinte Páxina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 23/11/2005 12:49
Copyright © 2002-2019, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/