[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
SÁBADO, 26 DE SETEMBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

deputación de pontevedra

Postos de traballo para o ano 2006

inicio | plantilla de funcionarios | postos funcionarios
postos laborais fixos | postos organismos autónomos

Relación de postos de traballo adscritos a C.I. "Príncipe Felipe"

DENOMINACIÓN DO POSTO DOT1CD2C.ESPECIF3T4P5AD6GRP7CP8
DIRECTOR DE XESTIÓN 12824.474,12SLAGATS
DIRECTOR DE CENTRO 12418.048,12NLAEATS
MÉDICO, C.I.P.F. 1248.598,60NLAEATS
PEDIATRA, C.I.P.F. 1248.598,60NLAEATS
PSICÓLOGO, C.I.P.F. 3248.598,60NLAEATS
DIRECTOR DE CENTRO 32416.843,48SLAEBTM
XEFE DE MANTENEMENTO 1247.718,64SLAEBTM
DIPLOMADO ENFERMARÍA2227.118,64NLAEBTM
EDUCADOR22227.118,64NLAEBTM
TRABALLADOR SOCIAL CIPF4227.118,64NLAEBTM
PRECEPTOR2226.794,16NLAEBTM
TÉCNICO ESPECIALISTA EDUCACIÓN NOCTURNA5207.921,18NCAECTA
TÉCNICO ESPECIALISTA EDUCACIÓN DIURNA1206.819,59NCAECTA
DIETISTA1206.265,43NCAECTA
RESPONSABLE UNIDADE CONTROL E VIXILANCIA1176.067,20NCPODEN
XEFE DE COCIÑA1175.904,96NCPODEN
RESPONSABLE DE MANTENEMENTO 1175.742,72NCPODEN
ENCARGADO DE COMEDOR1175.418,24NCPODEN
ENCARGADO DE DESPENSA1175.418,24NCPODEN
RESPONSABLE DE ALMACÉN1175.418,24NCPODEN
AUXILIAR EDUCATIVO NOCTURNO13167.657,55NCPODOF
AUXILIAR EDUCATIVO41166.555,96NCPODOF
AUXILIAR ADMINISTRATIVO6166.231,48NCAGDAU
OFICIAL LAVANDARÍA 4166.014,28NCPODOF
OFICIAL MANTENEMENTO CIPF1166.014,28NCPODOF
OFICIAL XEFE DE COSTURA6165.904,12NCPODOF
ALBAÑIL2165.852,04NCPODOF
CARPINTEIRO2165.852,04NCPODOF
COCIÑEIRO14165.852,04NCPODOF
ELECTRICISTA2165.852,04NCPODOF
FONTANEIRO CALEFACTOR1165.852,04NCPODOF
XARDIÑEIRO3165.852,04NCPODOF
OFICIAL DE COMEDOR 11165.852,04NCPODOF
CONDUCTOR4165.527,56NCPODOF
OFICIAL DE COSTURA E ROUPEIRO5165.527,56NCPODOF
AUXILIAR DE CLÍNICA 2165.365,32NCPODOF
OFICIAL DE CAFETERIA2165.365,32NCPODOF
RESPONSABLE DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS1165.365,32NCPODOF
TELEFONISTA2165.365,32NCPODOF
OFICIAL DE ALMACÉN1165.40,84NCPODOF
XARDIÑEIRO1145.293,07NCPOEAY
AXUDANTE CONTROL E VIXILANCIA9145.130,83NCPOEAY
ORDENANZA CIDADE INFANTIL1144.806,35NCAGESU
OPERARIO SERVIZOS VARIOS CIPF 1135.293,44NCPOEOP
OPERARIO SERVIZOS VARIOS CIPF5135.293,44NCPOEOP
TOTAL PRAZAS NO SERVIZO..................... 194


 1. Dotación: Nº de postos existentes
 2. Nivel de Complemento de destino
 3. Importe anual do Complemento Específico
 4. Tipo de posto de traballo
  • E: Emprego
  • N: Normal
  • S: Singularizado
 5. Forma de provisión do posto de traballo
  • C: Concurso
  • L: Libre designación

  As convocatorias por concurso ou libre designación, efectuaranse con carácter interno, salvo que en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a outro colectivo de funcionarios (entenderase en todo caso como aberta a convocatoria a aqueles postos que figuren cun asterisco).
 6. Administración
  • AG: Admón. Xeral
  • AE: Admón. Especial
  • PO: Persoal de oficios
  • CE: Cometidos Especiais
  • HN: Habilitación Nacional
 7. Grupo retributivo
 8. Categoría Profesional
  • SC: Secretarios
  • IT: Interventores e Tesoureiros
  • TS: Técnico Superior
  • TM: Técnico Medio
  • TA: Técnico Auxiliar
  • AD: Administrativo
  • AU: Auxiliar
  • MA: Mestre
  • EN: Encargado,
  • OF: Oficial
  • AY: Axudante
  • OP: Operario
  • SU: Subalterno
  • PP: Policía Provincial
  • US: Universitario Superior
  • UM: Universitario Medio
  • BC: Bacheler
  • EB: Educación Básica

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 27/01/2006 14:57
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/