ATOPO
Rexistros actuais: 1.353.689
Obxectos dixitais dispoñibles: 500.410

RECURSOS CARTOGRÁFICOS NA REDE

Produtores de cartografía oficial

Sitios recomendados

IET. Instituto de Estudos do Territorio
Está centrado na recompilación e no tratamento da información do territorio galego, así como na produción cartográfica

Xunta de Galicia
Información Xeográfica de Galicia

Sitios

CESGA. Centro de Supercomputación de Galicia
É o centro de cálculo de altas prestacións da comunidade científica galega. Desenvolve diversos proxectos baseados na tecnoloxía SIX, entre eles aqueles relacionados co transporte e co medio

Cartografía en liña

Sitios recomendados

CESGA. Centro de Supercomputación de Galicia
Servidor de cartografía do CESGA.

IDEPo Xeoportal
Xeoportal da Deputación de Pontevedra; ofrécelles ás e aos usuarios o acceso a unha serie de recursos e servizos baseados na información xeográfica

Planeamento Urbanístico
Recolle a información urbanística de Galicia; permite consultar e descargar o planeamento dos concellos galegos, as normas subsidiarias provinciais e a lexislación urbanística xeral e sectorial de aplicación en Galicia

SITGA-IDEG. Descargas
Información Xeográfica de Galicia. Descargas de cartografía

SITGA-IDEG. Visor geográfico
Información xeográfica de Galicia. Plan básico autonómico.

SIOTUGA. Visor
Visor do planeamento urbanístico de Galicia

SIXPAC. Consellería do Medio Rural
Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas. Visor

Sitios

Portos de Galicia. Xunta de Galicia. Consellería do Mar
Portos galegos.

SERVERGIS. CESGA. Centro de Supercomputación de Galicia
Servidor de mapas: tecnoloxías SIG para a consulta de mapas de poboación de Galicia (con acceso a datos de municipios, núcleos e datos demográficos), mapas xerais de Galicia (con información relativa a comarcas, provincias, municipios, núcleos, vías, ríos e encoros).

SIAM. Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Sistema de Información Ambiental de Galicia. Cartografía ambiental.

SIOTUGA. Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Inventario sobre o planeamento municipal vixente en Galicia.

TURGALICIA. Dirección Xeral de Turismo
Mapas de Galicia: turístico, de estradas, dos camiños de Santiago, de espazos naturais etc.

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a través do Instituto de Estudos do Territorio en colaboración coa Consellería de Medio Rural e a Consellería de Cultura e Turismo
Visor xeográfico de aproveitamentos forestais

CATAFÍS. Sistema de Información Xeográfica do Concello de Pontevedra
Mapas e consulta de datos xeorreferenciados do Concello de Pontevedra

Publicacións

Sitios recomendados

Xunta de Galicia
Información xeográfica de Galicia

Sitios

Xunta de Galicia
Mapas. Produtos cartográficos

Outros

Sitios

Arquivo Dixital de Galicia
Fotografías aéreas do catastro de rústica da provincia de Pontevedra

Eido local
O portal dos concellos de Galicia. Dá acceso de forma interactiva a través dun mapa sensible á información xeral e aos servizos dos concellos

FEGAMP. Federación Galega de Municipios e Provincias
Información variada sobre os concellos galegos

IGE. Instituto Galego de Estatística
Estatísticas, bancos de datos municipais, fichas municipais etc.

Xunta de Galicia. Nomenclátor
Nomenclátor de poboacións da provincia de Pontevedra.

Produtores de cartografía oficial

Sitios recomendados

Ministerio de Fomento. Instituto Xeográfico Nacional
O Instituto Xeográfico Nacional (IGN, polas súas siglas en castelán) é o organismo da Administración central do Estado que ten encomendadas as misións da observación física do territorio e da súa expresión cartográfica, ademais das de observación, cuantificación e análise dos distintos campos físicos da Terra

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Dirección Xeral do Catastro
Produtos cartográficos catastrais

Sitios

CECAF. Centro Cartográfico e Fotográfico. Ministerio de Defensa
Produción da cartografía militar

IHM. Instituto Hidrográfico da Mariña. Ministerio de Defensa
Cartas e publicacións náuticas

IHM. Instituto Hidrográfico da Mariña. Xeoportal
Xeoportal da Infraestrutura de Datos Espaciais do Instituto Hidrográfico da Mariña

Instituto Xeolóxico e Mineiro de España
Acceso á cartografía xeolóxica e temática, as bases de datos e a documentación

Ministerio para la Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Cartografía e SIX. Visores Xeográficos e descargas

Visualizadores temáticos
Visualizadores de sismoloxía e vixilancia volcánica, Información Xeográfica de Referencia, Cartografía, Cartografía temática e Imaxes do Instituto Xeográfico Nacional

Cartografía en liña

Sitios recomendados

Centro de Descargas. CNIG
Sitio web do Centro Nacional de Información Xeográfica (CNIX) desde onde se poden descargar gratuitamente ficheiros de información xeográfica dixital xerada polo Instituto Xeográfico Nacional (IGN, polas súas siglas en castelán).

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Dirección Xeral do Catastro
Oficina Virtual do Catastro. Acceso en liña á cartografía catastral non protexida

SIGPAC. FEGA. Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente
Sistema de información xeográfica de identificación de parcelas agrícolas. Ortoimaxes, información topográfica, parcelaria etc.

Visualizador da IDEE
Visualizador do xeoportal da Infraestrutura de Datos Espaciais de España, xestionado polo CNIG

Sitios

Arquivo Topográfico
Aplicación para consultar a información do Arquivo Topográfico do IGN: minutas cartográficas e edicións antigas do Mapa Topográfico Nacional e fotografías aéreas antigas

CartoCidade
Servizos web de datos espaciais de cobertura nacional. Contén a seguinte información: rede viaria continua (rúas con portais e estradas cos puntos quilométricos), cartografía urbana e toponimia, códigos postais, distritos e seccións censuais

Cartografía do IGME
Cartografía xeolóxica e temática do Instituto Xeolóxico e Mineiro de España

Comparador de ortofotos PNOA. IGN. CNIG.
Comparador de ortofotografías aéreas do Plan Nacional de Ortofotografía Aérea do Centro Nacional de Información Xeográfica.

Datos.gob.es
Iniciativa de datos abertos do Goberno de España

Xeoportal SIGNA
Sistema de Información Xeográfica Nacional de España

IBERPIX
Visor de cartografía, mapas, imaxes e ortofotos de España. IGN

IELIX. Inventario Español de Interés Xeolóxico

Ministerio de Cultura. Biblioteca Nacional
Reprodución dixital de mapas e planos en liña da Biblioteca Dixital Hispánica

Ministerio de Xusticia. Cartografía Xudicial
Servizo de cartografía xudicial en liña

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Cartografía e SIX.

SERDAG. Ministerio de Fomento. Instituto Xeográfico Nacional
Servidor de Datos Xeodésicos

Redes de Transporte. Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana
Redes de transporte viario (vías urbanas e interurbanas), por ferrocarril, por vías navegables, aéreas, por cable e as súas conexións intermodais, con cobertura nacional

Fototeca Dixital. IGN.CNIG
Web para visualizar, imprimir (en formato PDF) e solicitar certificados de fotogramas orixinais de voos fotogramétricos realizados sobre España.

Mapa á Carta. CNIG
Aplicación do Centro Nacional de Información Xeográfica que permite xerar un mapa topográfico personalizado en PDF o en papel

SIOSE (Sistema de Información de Ocupación do Solo en España)
Información sobre a cobertura do solo e uso do solo a escala 1:25.000 dos anos 2005, 2009, 2011 e 2014 dos proxectos SIOSE e CORINE Land Cover nas súas diferentes versións

Publicacións

Sitios recomendados

Ministerio de Fomento. Centro Nacional de Información Xeográfica
A súa finalidade é a de producir, desenvolver e distribuír os traballos e publicacións de carácter xeográfico, e tamén a súa comercialización

Sitios

CPAXE. Catálogo de Publicacións da Administración Xeral do Estado
Publicacións de cartografía

Libros dixitais. IGN
Acceso gratuíto e descarga de publicacións, boletíns e libros dixitais do Instituto Xeográfico Nacional

Outros

Sitios recomendados

IDEE. Consello Superior Xeográfico. Ministerio de Fomento
Infraestrutura de Datos Espaciais de España. Portal que da acceso á información xeográfica de España

Sitios

Visualizador de Hidrografía
Visualizador de Información Xeográfica de Referencia de Hidrografía

Directorio Cartográfico de España e América Latina
Mapas, imaxes de satélite e coordenadas GPS de cidades, praias etc.

EIEL. Ministerio de Facenda e Administracións Públicas
Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais

INE. Instituto Nacional de Estatística
Relación de concellos e códigos por provincias o 1 de xaneiro de 2009

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas
Datos do rexistro de entidades locais da provincia de Pontevedra

Ministerio de Medio Ambiente. Instituto Nacional de Meteoroloxía
Imaxes do satélite Meteosat

Portal de Cultura de Defensa. Ministerio de Defensa
Cartoteca do Arquivo Xeral Militar, entre outros.

Rexistro Central de Cartografía. Ministerio de Fomento
Permite acceder a toda a información sobre o rexistro cartográfico, nomes xeográficos e delimitacións territoriais

Visualizador de sinais xeodésicas
O visualizador de datos e servizos xeodésicos permite mostrar sobre a cartografía básica do IGN ou sobre as ortofotos do Plan nacional de ortofotogrametría aérea as redes xeodésicas de nivelación de alta precisión, de orde Inferior, rexente e de estacións permanentes GNSS

Visualizador interactivo. Cervantes e o Madrid do século XVII
Visualizador interactivo no que, sobre o plano da vila madrileña elaborado por Pedro Teixeira en 1656, se pode percorrer o Madrid do século XVII no que viviu Cervantes

Educa IGN
Materia didáctico para todos os niveis educativos (mapas, crebacabezas, vídeos...)

Visualizador HERMES
O visualizador HERMES permite consultar as infraestruturas de transporte de portos, aeroportos e terminais ferroviarias, estradas, tramos ferroviarios e vías navegables interiores, pertencentes á Rede Transeuropea de Transporte en España (TEN-T)

Cartografía en liña

Sitios

Comisión Europea. Política Rexional
Mapas de proxectos en materia de política rexional

Unión Europea. Librería audiovisual
Mapas de Europa da librería audiovisual da Comisión Europea

Visor da Rede Natura 2000

Land Monitoring Services
Servizos de monitorización da Terra dos proxectos Copernicus, Corine Land Cover, Riparian Zones, Urban Atlas, Natura 2000, Coastal Zones, EU-DEM, EU Hydro, LUCAS...

Cobertura terrestre. Visor
Visor da cobertura terrestre entre os anos 2015 e 2019 do proxecto Copernicus

Imaxes de Satélite. Visor
Visor de imaxes de satélite do proxecto Copernicus

Copernicus. Mariño
Información de referencia do estado físico e bioquímico do océano

Outros

Sitios Recomendados

Unión Europea. Eurostat
Páxina con diversos enlaces de interese: Sistema de Información Xeográfica da Comisión Europea (GISCO, polas súas siglas en inglés). Base de datos que contén información xeográfica sobre un amplo número de temas), Eurogeographics, Sabe (base de datos con información xeográfica sobre as unidades administrativas)

Copernicus
Programa da Unión Europea de observación e monitorización da Terra. Acceso a datos derivados e aplicacións

Sitios

ESA. Axencia Espacial Europea
Imaxes de satélite en liña da Axencia Espacial Europea

ESA. ODISSEO. Axencia Espacial Europea
Imaxes en liña. Catálogo de imaxes EOLI da Axencia Espacial Europea

EUMETSAT. Imaxes do satélite Meteosat
Organización europea para a explotación de imaxes meteorolóxicas. Imaxes do satélite Meteosat en liña

Eurogeographics
Axencia europea dos servizos cartográficos nacionais. Listado de enlaces interesantes para consultas a nivel europeo

GISCO. SIX COMISIÓN EUROPEA
Portal SIX da Comisión Europea. Inclúe, entre outras cousas, toda a información e as actividades levadas a cabo pola Comisión en materia de Sistemas de Información Xeográfica

Copernicus. Datos in situ
Datos de referencia, observacións e datos espaciais.

Copernicus. Territorio
Datos xeográficos terrestres procedentes do procesamento de imaxes de satélite

Copernicus. Emerxencias
Servizo sobre datos de referencia para estimar, previr e mitigar riscos naturais e antrópicos

Sitios Recomendados

Ibercarto
Grupo de traballo de cartotecas públicas hispano-lusas. A cartoteca provincial Domingo Fontán forma parte de Ibercarto desde 2006

National Geographic
Mapas e información de todos os países do mundo. O resultado da busca é un mapa sensible do país seleccionado, ampliable en escala mediante cursores

Sitios

Atlapedia
Ofrece información xeopolítica por países. Contén datos estatísticos, de clima, xeografía, lingua, historia, economía, recursos en internet e cartografía en liña: mapas políticos e físicos de cada país seleccionado

Dicionario de SIX, cartografía e teledetección
Dicionario en liña de abreviaturas e acrónimos de sistemas de información xeográfica, cartografía e teledetección

Directorio de servidores cartográficos públicos

GITA. Grupo de Investigación en Teledetección Ambiental
Aplicación da teledetección espacial a temas ambientais

Google Earth
Cartografía en liña: mapas, imaxes de satélite, información xeográfica, entre outros, a nivel mundial

Google Maps
Material cartográfico en liña. Planos, mapas, entre outros, a nivel mundial.

Goolzoom
Sistema de información xeográfica sobre Google Maps

Guía Michelín
Mapas e rutas.

Guía Repsol
Rutas urbanas e interurbanas. Itinerarios. Mapa interactivo. Rueiro. Distancias quilométricas

Imaxes do satélite Landsat
Imaxes do satélite Landsat en liña

Mapping. Revista temática

Naciones Unidas. Sección de Cartografía
Cartografía en liña

NASA. Imaxes de satélite
Imaxes de satélite da NASA

Imaxes do satélite NOAA
Imaxes do satélite NOAA en liña

GEOteca. Repositorio de libros e ferramentas GIS
Consulta de publicacións e ferramentas cartográficas sobre teledetección, drons, Big Data ou programación no contorno dos sistemas de información xeográfica.

Se desexa engadir o seu enlace á nosa lista de ligazóns ou percibe algún erro nos que xa temos agradeceremos que se poñan en contacto con nós a través do enderezo electrónico cartoteca@depo.es